Sentral forskrivingsmodul - Hasteendring
Scheduled Maintenance Report for Norsk helsenett
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Jan 30, 2024 - 23:00 CET
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Jan 30, 2024 - 22:00 CET
Scheduled
Saksnummer: #859114
Som følge av hendelse #858995 (https://status.nhn.no/incidents/8vvk20fvf4s3) vil det bli utført nødvendig vedlikehold på SFM. Brukere vil kunne oppleve ustabilitet og kortvarig nedetid i tidsrommet.
Posted Jan 30, 2024 - 17:03 CET
This scheduled maintenance affected: E-Resept (Sentral Forskrivingsmodul (SFM)).