Sentral Forskrivingsmodul - Ustabilitet
Incident Report for Norsk helsenett
Resolved
Tjenesten er fortsatt stabil, driftsmelding avpubliseres.
Posted Jan 31, 2024 - 13:34 CET
Update
Hasteendring (https://status.nhn.no/incidents/t65lkzbz4cqy) ble utført vellykket og vi har sett an trafikken på formiddagen. Tjenesten er stabil og hendelsen ansees løst.
Posted Jan 31, 2024 - 11:52 CET
Monitoring
Omstart ble utført kl. ~11:20 og tjenesten ser ut til å ha stabilisert seg. Vi undersøker rotårsak.
Posted Jan 30, 2024 - 12:43 CET
Update
Omstart av SFM løsningen vil skje kl. ~11:20. Forventet nedetid er få minutter.
Posted Jan 30, 2024 - 11:16 CET
Investigating
Saksnummer: 858995
Vi opplever problemer med ustabilitet i SFM.
Som strakstiltak for å hindre en forverring av situasjonen planlegger vi en omstart av løsningen. Sluttbrukere vil kunne miste tilkoblingen i en kort periode når dette gjennomføres. Vi beklager ulempene det kan medføre.
Posted Jan 30, 2024 - 11:12 CET
This incident affected: E-Resept (Sentral Forskrivingsmodul (SFM)).