Investigating - Saksnummer: 847398
Flere kunder opplever dårlig og varierende kvalitet på videokonferanser. Vi har eskalert saken internt og feilsøking pågår.

Nov 30, 2023 - 14:23 CET
Kjernejournal ? Operational
HelseID ? Operational
Tjenester ? Operational
Blåresept ? Operational
Elektronisk dødsmelding ? Operational
Elektronisk fødselsmelding ? Operational
eFORSK ? Operational
ePROM ? Operational
FNSP (Nettsider for helseforetak) ? Operational
Forskningsportalen ? Operational
Fristbruddportalen ? Operational
Helsedata.no ? Operational
Melde.no ? Operational
Meldingsutveksling (EDI) ? Operational
Nasjonalt yrkesdoseregister ? Operational
Pacemakerregisteret ? Operational
Pasientens journaldokumenter ? Operational
TAPAS ? Operational
Tjenesteportalen ? Operational
Stamnett ? Operational
SYSVAK ? Operational
Tjenestebuss ? Operational
Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) ? Operational
Helsenorge Operational
Helsenorge.no ? Operational
Helsenorge-appen ? Operational
Åpne sider (ikke innlogget) ? Operational
Helsenorge innlogging ? Operational
Helsenettet Operational
Helsenettet Operational
Sikret internett ? Operational
Hjemmekontor ? Operational
Fjernhjelp ? Operational
Pasientreiser Operational
Pasientreiser ? Operational
PRO ? Operational
NISSY ? Operational
DVH ? Operational
Atlassian ? Operational
CTRL ? Operational
RADAR ? Operational
Kart ? Operational
ATOM ? Operational
Video Degraded Performance
Virtuelle møterom - standard ? Degraded Performance
Virtuelle møterom - Helseplattformen ? Operational
Virtuelle møterom - 4K / MDT ? Operational
Teams CVI/One-Touch-Join ? Operational
Endepunkts registrering ? Operational
Nettklient – join.nhn.no ? Degraded Performance
Videokonsultasjoner - delta.nhn.no ? Degraded Performance
Videoportal – videoportal.nhn.no ? Operational
E-Resept Operational
Sentral Forskrivingsmodul (SFM) ? Operational
Reseptformidleren (RF) ? Operational
Forskrivingsmodul (FM) ? Operational
Orion (Eik) ? Operational
Medisinske kvalitetsregistre Operational
MRS (Medisinsk registreringssystem) ? Operational
eReg (elektronisk registerløsning) ? Operational
QReg (OpenQReg) ? Operational
FALK (Felles autentisering for kvalitetsregistre) ? Operational
Grunndata og register Operational
Grunndata og Register Operational
Adresseregisteret (AR) ? Operational
Fastlegeregisteret (FLR) ? Operational
Helsepersonellregisteret (HPR) ? Operational
Legestillingsregisteret (LSR) ? Operational
RESH ? Operational
CPPA ? Operational
Persontjenesten ? Operational
Personregisteret (PREG) ? Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Scheduled Maintenance
NISSY - Oppgradering av NISSY Nov 30, 2023 20:00 - Dec 1, 2023 00:00 CET
Saksnummer: 844755. Norsk helsenett skal oppgradere til ny versjon av NISSY.
Nedetid: Det vil kunne oppleves nedetid under arbeidet.

Posted on Nov 29, 2023 - 08:19 CET
Saksnummer: 839232.
Norsk helsenett skal utføre vedlikehold på underliggende infrastruktur.
Helsenorge.no vil ha inntil 5 minutter nedetid på tjenesten i tidsrommet

Posted on Nov 21, 2023 - 08:59 CET
Saksnummer: 847025. Norsk helsenett skal utføre planlagt vedlikehold.
Nedetid: Det vil oppleves nedetid under arbeidet. Vi beklager ulempene dette medfører.

Posted on Nov 29, 2023 - 10:57 CET
Kjernejournal – Leveranse L23-Q4 Dec 2, 2023 08:00-12:00 CET
Saksnummer: #845854

Norsk helsenett oppgraderer Kjernejournal til versjon L23-Q4

Nedetid: Helsepersonellportalen til Kjernejournal vil settes i lesemodus slik at pasientens kjernejournal vil være tilgjengelig for helsepersonell. Det vil ikke være mulighet for manuell oppdatering av pasientens kjernejournal under vedlikeholdet.
Kjernejournal under Tjenester på Helsenorge.no vil være utilgjengelig i tidsrommet.

Informasjon om innhold i Leveranse 23-Q4 er publisert på : https://www.nhn.no/nasjonale-e-helselosninger/kjernejournal/leveranseplaner-for-kjernejournal

Posted on Nov 24, 2023 - 10:14 CET
Grunndata Leveranse 7 – L23-7 Dec 3, 2023 19:00-23:00 CET
Endring: 773553

Vedlikeholdsarbeid på Grunndata – Adresseregisteret, Helsepersonellregisteret, Legestillingsregisteret, Fastlegeregisteret, RESH med flere.

Nedetid: Det forventes periodevis ustabilitet og inntil 20 minutters brudd på tjenesten (ws.nhn.no og register.nhn.no) i perioden.

Denne leveransen inneholder kontraktsendringer.

Se https://www.nhn.no/tjenester/grunndata/leveranseplaner-for-grunndata for mer info.

Berørt: Grunndata og konsumenter av tjenesten sine API-er

Posted on Nov 22, 2023 - 10:07 CET
Saksnummer: #847533. Vi skal sette i drift en ny versjon av FALK. Det kan forventes ustabilitet på tjenesten i perioden.
Posted on Nov 30, 2023 - 16:12 CET
Saksnummer: #747774. I forbindelse med oppgradering av Helsenorge til versjon 23.13 – vil vi gjøre et teknisk endring av Helsenorge i Adresseregisteret. Endringen vil effektueres i tidsrommet, hvor vi ikke lenger vil sende meldinger fra Helsenorge som Direktoratet for E-Helse, men isteden bytte til Norsk helsenett SF. For mer informasjon, se https://helsenorge.atlassian.net/wiki/spaces/HELSENORGE/pages/2093875204/Oppf+ring+av+Helsenorge+i+Adresseregisteret

For kunder som benytter Visma, se viktig informasjon sendt ut fra leverandør.

Posted on Nov 28, 2023 - 10:00 CET
Helsenorge – Release versjon 23.13.0 Dec 5, 2023 08:00-09:00 CET
Endring: 747774
Norsk helsenett skal utføre deploy av Helsenorge release versjon 23.13.0.
Helsenorge.no vil være ustabil i perioden.

Posted on Nov 24, 2023 - 09:07 CET
Saksnummer: #844298

Beskrivelse: Oppdatering på sentral infrastruktur i videotjenesten. Pågående samtaler kan bli brutt og/eller oppleves som ustabilt.
Berørt: Video flerpartskonferanse, WebRTC (join.nhn.no/delta.nhn.no)

Posted on Nov 23, 2023 - 18:02 CET
E-resept – Planlagt arbeid Reseptformidleren L23-Q4 Dec 9, 2023 23:00 - Dec 10, 2023 03:00 CET
Saksnummer: #846612. Feilretting og planlagt leveranse av nye funksjoner i produksjonsmiljøet til Reseptformidleren.
Oversikt over kommende leveranser og informasjon om de viktigste endringene som lanseres finner du her:
https://www.nhn.no/nasjonale-e-helselosninger/e-resept/leveranseplaner

Berørt: E-resept vil kunne oppleves utilgjengelig eller ustabil i varslet periode

Posted on Nov 28, 2023 - 07:42 CET
SFM - Rutinemessig vedlikehold Dec 10, 2023 10:00-14:00 CET
Saksnummer: #846496. Rutinemessig vedlikeholdsarbeid og oppdatering av OS for Sentralforskrivningsmodul. Det forventes ingen nedetid, men noe ustabilitet i endringsvinduet kan forekomme.
Posted on Nov 27, 2023 - 14:17 CET
Berørte tjenester: QReg
Saksnummer: #845905
Beskrivelse: Rutinemessig vedlikeholdsarbeid og oppdatering av tjenere og tjenester i Helsenettet for QReg. Det vil oppleves ustabilitet og nedetid på tjenesten i perioden.
Berørt: Alle kvalitetsregistere på QReg-plattformen som ligger hos NHN.

Posted on Nov 24, 2023 - 08:45 CET
Endring nr: #845905
Beskrivelse: Rutinemessig vedlikeholdsarbeid og oppdatering av tjenere og tjenester i Helsenettet for QReg. Det vil oppleves ustabilitet og nedetid på tjenesten i perioden.

Berørt:
- Alle kvalitetsregistere på QReg-plattformen som ligger hos NHN.

Posted on Nov 23, 2023 - 23:35 CET
Past Incidents
Nov 30, 2023
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Nov 30, 12:51 CET
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Nov 30, 12:00 CET
Scheduled - Saksnummer: #844384

En ny versjon av Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling skal settes i drift. Dette vil medføre korte perioder med ustabilitet på registeret i perioden.

Berørt: QReg-registeret Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling

Nov 28, 14:09 CET
Nov 29, 2023
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Nov 29, 23:00 CET
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Nov 29, 21:01 CET
Scheduled - Saksnummer: 846864

Norsk helsenett skal oppgradering av SFM til ny versjon

Nedetid: Alle brukere kan oppleve korte drop pga reetablering av sesjon mot server. Vi beklager ulempene dette medfører.

Mvh Norsk helsenett

Nov 28, 16:49 CET
Resolved - Feilen ble rettet kl. 10:15. Vi ser ingen tegn til vedvarende feil i tjenester etter dette tidspunktet.
Nov 29, 15:01 CET
Monitoring - Feilen er rettet, vi jobber med å verifisere dette for alle berørte tjenester og vil overvåke fremover.
Nov 29, 10:31 CET
Identified - Feilen er identifisert og vi jobber med feilretting. Tjenester burde se bedring fortløpende mens dette pågår.
Nov 29, 10:05 CET
Investigating - Saksnummer: 846916
Vi opplever problemer med sentrale komponenter i vår Azure løsning. Dette påvirker flere tjenester og vi jobber med å kartlegge omfanget. Feilen er identifisert og vår underleverandør jobber med en løsning på problemet. Feilen oppsto 28.11.2023 kl. 21:15.

Nov 29, 08:49 CET
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Nov 29, 12:50 CET
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Nov 29, 12:00 CET
Scheduled - Saksnummer: #846541
Beskrivelse: En ny versjon av Nasjonalt kvalitetsregister Deformitet skal settes i drift. Dette vil medføre korte perioder med ustabilitet på registeret i perioden.
Berørt: QReg-registeret Nasjonalt kvalitetsregister Deformitetsmodulen

Nov 27, 14:55 CET
Resolved - This incident has been resolved.
Nov 29, 09:20 CET
Investigating - Elektronisk fødselsmelding
Saksnummer: #837173
Webgrensesnittet (https://fodselsmelding.nhn.no/) har fått ny IP-adresse, og noen brukere opplever å ikke nå webgrensesnittet. Det jobbes med å gjøre det tilgjengelig for alle brukere igjen.

Nov 28, 13:14 CET
Nov 28, 2023
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Nov 28, 15:00 CET
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Nov 28, 14:00 CET
Scheduled - Saksnummer: #845927

Norsk helsenett skal utføre planlagt vedlikehold.

Nedetid: Det vil kunne oppleves nedetid under arbeidet. Vi beklager ulempene dette medfører.

Mvh Norsk helsenett

Nov 27, 12:46 CET
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Nov 28, 10:30 CET
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Nov 28, 09:31 CET
Scheduled - Saksnummer: #837173

Norsk helsenett skal utføre planlagt vedlikehold på Fødselsmelding.

Nedetid: Webgrensesnittet (https://fodselsmelding.nhn.no/) vil bli helt eller delvis utilgjengelig i endringsvinduet, så vi anbefaler å vente med å registrere fødsler her til endringen er gjennomført. Fødsler som registreres via fagsystem vil legges i kø og behandles etter at endringen er gjennomført.

Nov 24, 08:55 CET
Resolved - Tilbakemeldinger viser at feilen er rettet og tiltakene har hatt ønsket effekt. Hendelsen er løst.
Nov 28, 08:35 CET
Monitoring - Vi har rullet ut en endring og feilen skal nå være rettet. Vi overvåker situasjonen før endelig friskmelding.
Nov 28, 08:02 CET
Update - Endringen som skal løse dette problemet vil skape noe ustabilitet. Vi utsetter derfor planlagt endring og ruller ut denne i morgen, tirsdag 28.11.23 klokken 07:30.
Nov 27, 14:58 CET
Identified - Saksnummer: 846144
Det er oppdaget et problem med digitalt aktiv status på personer som nylig har samtykket for første gang på helsenorge. Dette gjelder i all hovedsak nyfødte barn. Dersom det sendes meldinger til/ eller sjekkes digitalt aktiv status til barn født/ eller personer som har samtykket etter 30. Oktober 2023 - er det en sannsynlighet for at meldinger blir avvist på helsenorge, eller at digitalt aktiv status blir feil. Det jobbes med å løse problemet.

Vi har identifisert problemet. Vi planlegger å rulle ut en endring på mandag (27.11.2023) som vi forventer at vil rette problemene.

Nov 24, 16:05 CET
Nov 27, 2023
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Nov 27, 12:50 CET
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Nov 27, 12:01 CET
Scheduled - Saksnummer: #845993
Beskrivelse: En ny versjon av Norsk gynekologisk endoskopiregister – Laparoskopi skal settes i drift. Dette vil medføre korte perioder med ustabilitet på registeret i perioden.
Berørt: QReg-registeret Norsk gynekologisk endoskopiregister – Laparoskopi

Nov 24, 11:50 CET
Resolved - Feilen er rettet.
Nov 27, 12:17 CET
Monitoring - Vi har utført en kodeendring og overvåker resultatet.
Nov 27, 09:27 CET
Identified - Vi har identifisert problemet. Vi planlegger å rulle ut en endring på mandag (27.11.2023) som vi forventer at vil rette problemene.
Nov 24, 15:30 CET
Investigating - Saksnummer: 845992
Det er oppdaget et problem med påminnelser av fastlegetimer. Dersom en fastlegetime er endret eller kansellert, sendes det fortsatt ut varsel på den opprinnelige avtalen. Det jobbes med å løse problemet.

Nov 24, 10:22 CET
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Nov 27, 07:00 CET
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Nov 26, 21:00 CET
Scheduled - Change #747331
Start: 26. november 2023 kl. 21:00
Slutt: 27. november 2023 kl. 07:00

Beskrivelse: Rutinemessig patching av SQL-servere i produksjonsmiljøer, inkludert operativsystem og underliggende infrastruktur. Arbeidet vil utføres i henhold til avtalt kvartalsvis patching. I etterkant av endringsvinduet oppfordrer vi til egentesting av systemer som konsumerer NHN sin SQL-tjeneste.
Berørt: Det vil oppleves periodevis ustabilitet og/eller nedetid på tjenester. Se spesifisering for enkelte tjenester og foretak nedenfor.

Tjeneste Beskrivelse Tidsrom
FNSP og Virksomhetsportaler Periodisk ustabilitet vil forekomme i tidsrommet 23:00 – 07:00
Fødselsmelding Periodisk ustabilitet vil forekomme i tidsrommet 23:00 – 07:00
Grunndata (PREG, AR, RESH, HPR) Periodisk ustabilitet vil forekomme i tidsrommet 23:00 – 07:00
Helsenorge – Tjenester Periodisk ustabilitet vil forekomme i tidsrommet 23:00 – 07:00
Kjernejournal Periodisk ustabilitet vil forekomme i tidsrommet 23:00 – 07:00
Nissy og Pro Personoppslag vil være ustabilt i tidsrommet 23:00 – 07:00
Medusa Periodisk ustabilitet og nedetid vil forekomme i tidsrommet 23:00 – 07:00
MRS Periodisk ustabilitet og nedetid vil forekomme i tidsrommet 23:00 – 07:00
Persontjenesten Periodisk ustabilitet og nedetid vil forekomme i tidsrommet 23:00 – 07:00
Video Periodisk ustabilitet vil forekomme i tidsrommet 23:00 – 07:00
Foretak Beskrivelse Tidsrom
FHI Periodisk ustabilitet vil forekomme i tidsrommet 21:00 – 01:00
HTIL Periodisk ustabilitet vil forekomme i tidsrommet 23:00 – 07:00

Nov 16, 10:00 CET
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Nov 27, 00:01 CET
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Nov 26, 22:01 CET
Scheduled - Endring: #845138
Det skal utføres vedlikehold i produksjonsmiljøet til Reseptformidleren.
Vedlikeholdet kan medføre ustabilitet og noe nedetid.

Berørt: E-resept

Nov 21, 14:10 CET
Nov 26, 2023
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Nov 26, 22:01 CET
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Nov 26, 20:01 CET
Scheduled - Saksnummer: #843967

Norsk helsenett skal utføre vedlikehold på underliggende infrastruktur.
Helsenorge.no vil være ustabil i perioden.

Estimert varighet: 2 timer

Berørte tjenester på Helsenorge:
Helsenorge.no
Helsenorge-appen
Helsenorge innlogging

Nov 16, 14:21 CET
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Nov 26, 15:30 CET
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Nov 26, 14:00 CET
Scheduled - Saksnummer: #845812
Norsk helsenett skal utføre planlagt vedlikehold på Fjernhjelp (hjelp.nhn.no)
Nedetid: Det vil kunne oppleves nedetid under arbeidet.

Vi beklager ulempene dette medfører.

Mvh Norsk helsenett

Nov 23, 18:33 CET
Nov 25, 2023
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Nov 25, 00:00 CET
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Nov 24, 21:01 CET
Scheduled - Saksnummer: 845397

Norsk helsenett skal utføre planlagt vedlikehold.

Nedetid: Det vil kunne oppleves nedetid under arbeidet. Vi beklager ulempene dette medfører.

Mvh Norsk helsenett

Nov 23, 11:00 CET
Nov 24, 2023
Nov 23, 2023
Resolved - Feilen er nå løst, og påminnelser for timeavtaler sendes ut fortløpende.
Nov 23, 17:07 CET
Investigating - Saksnummer: 845774
Det er for tiden feil på utsendelse av påminnelser til fastlegetimer.
Det jobbes med å løse problemet.

Feilen oppsto 23. november 2023 kl. 09:15

Nov 23, 13:36 CET
Resolved - Saksnummer: 845489
Norsk helsenett har korrigert en feilaktig sammenslåing to personer i Personregisteret. To personer ble slått sammen 14.11.2015 og er blitt splittet i dag 23.11.2023.

Konsumenter av Personregisteret vil motta endringen ved neste sync. Konsumenter som regelmessig henter data fra Personregisteret kan ha lagret feil data på personene i sine systemer. Hver enkelt virksomhet må selv vurdere om de må utføre tiltak i sine systemer.
Vi har laget informasjon slik at dere som er konsumenter kan kartlegge om dere er berørt. Oppdateringsfil til bruk for å kjøre endring kontrollert inn i eget system er også tilgjengelig fra samme filområde. Korrigeringene blir ikke merket med endringsdato. Det vil si at disse korrigeringene ikke vil komme med i kall mot metodene GetChanges / GetIdentityChanges.

Saksinformasjon kan lastes ned fra https://deling.nhn.no/s/yjYxmfRk67Bj9fD. Området er passordbeskyttet. Passord får du oppgitt ved å kontakte vårt kundesenter på kundesenter@nhn.no eller på telefon 24 20 00 00 i vanlig åpningstid kl 08:00 – 20:00. Vennligst referer til saksnummer og oppgi eget navn, rolle, hvilken virksomhet du representerer og mobilnummer for mottak av passord.

Nov 23, 15:31 CET
Nov 22, 2023
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Nov 22, 14:00 CET
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Nov 22, 13:32 CET
Scheduled - Saksnummer: #844578

Norsk helsenett skal publisere ny versjon av minside i VKP.

Nedetid: Brukere vil kunne oppleve nedetid under arbeidet. Vi beklager ulempene dette medfører.

Mvh Norsk helsenett

Nov 20, 13:20 CET
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Nov 22, 10:00 CET
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Nov 22, 09:00 CET
Scheduled - Saksnummer: #844375
Beskrivelse: Vi skal sette i drift en ny versjon av Nasjonalt kvalitetsregister for elektrokonvulsiv behandling (ECT). Det kan forventes ca. 10 min nedetid i starten av perioden, og mulighet for ustabilitet ellers i perioden.
Berørt: MRS-registeret Nasjonalt kvalitetsregister for elektrokonvulsiv behandling (ECT).

Nov 17, 14:20 CET
Nov 21, 2023
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Nov 21, 13:30 CET
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Nov 21, 12:30 CET
Scheduled - Hastechange: #844742

Vedlikeholdsarbeid på Grunndata – Adresseregisteret, Helsepersonellregisteret, Legestillingsregisteret, Fastlegeregisteret, RESH med flere.

Grunnet en feil i utstedt sertifikat fra leverandør må vi skifte TLS sertifikatene for Grunndata. Endringen påvirker domenene ws.nhn.no og register.nhn.no.
Utstedende sertifikatautoritet vil ikke endre seg.

Nedetid: Aktive tilkoblinger mot tjenestene kan bli brutt i endringsvinduet. Ingen nedetid eller ustabilitet er forventet.

Nov 21, 09:48 CET
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Nov 21, 11:00 CET
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Nov 21, 10:00 CET
Scheduled - Saksnummer: #843823

Digdir flytter ID-porten til ny plattform, dette medfører at ID-porten får ny IP-adresse.

Alle som benytter ID-porten til pålogging for sine tjenester, enten via HelseID eller direkte, må åpne i utgående brannmur mot IP-adresse 139.105.36.167 eller adresse https://login.idporten.no og https://idporten.no

HelseID skulle opprinnelig flytte integrasjonen sin mot nye ID-porten den 16. november 2023, men blir nå utsatt til 21. november 2023 pga. tekniske problemer som er løst nå.
Det er viktig at brannmuråpninger er utført innen vi flytter.
Dersom det ikke er åpning mot nye ID-porten vil det ikke være mulig å logge på tjenester som krever ID-porten.

Dere finner informasjon om de nye IP-adressene i dokumentasjon for HelseID:
https://helseid.atlassian.net/wiki/spaces/HELSEID/pages/5571114/Technical+requirements+for+using+HelseID

Nov 16, 13:32 CET
Nov 20, 2023
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Nov 20, 19:00 CET
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Nov 20, 18:00 CET
Scheduled - Saksnummer: #842018
Vi skal utføre vedlikehold på interne sertifikater eFORSK. Det vil oppstå ustabilitet på tjenesten i tidsrommet.

Berørte tjenester:
Tjenester → eFORSK

Nov 16, 09:47 CET
Resolved - Feilen er rettet.
Nov 20, 17:43 CET
Monitoring - Saksnummer: 844817
Feilen ligger hos en IT-leverandør av apotektjenester, og berører kun enkelte kjeder/lokasjoner. Problemet oppsto ca. kl 15:15. Om du opplever problemer anmoder vi om at du kontakter din IT-leverandør. Vi oppdaterer varslingen når feilen er rettet.

Nov 20, 17:11 CET
Investigating - Vi undersøker problemer med E-resept hos enkelte Apotek. Omfang er foreløpig ukjent. Vi jobber med feilsøking og kommer med oppdatering så snart vi har ny informasjon.
Nov 20, 16:22 CET
Nov 19, 2023
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Nov 19, 00:01 CET
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Nov 18, 22:00 CET
Scheduled - Saksnummer #841638

Det skal utføres vedlikehold i produksjonsmiljøet til Reseptformidleren.
Vedlikeholdet kan medføre ustabilitet og noe nedetid.

Berørt: E-resept

Nov 8, 08:41 CET
Nov 18, 2023
Nov 17, 2023
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Nov 17, 00:00 CET
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Nov 16, 21:00 CET
Scheduled - Change: #843269
Start: 16. November 2023 kl. 21:00
Slutt: 16. November 2023 kl. 23:59

Beskrivelse: Patch av SFM til versjon 3.7.0
Berørt: Alle brukere kan oppleve korte drop grunnet reetablering av sesjon mot server.

Nov 14, 14:52 CET
Nov 16, 2023
Resolved - Feilen oppsto i forbindelse feilretting av en annen, mindre feil etter dagens release 23.12.
Nov 16, 13:51 CET
Monitoring - Feilen er rettet. Innlogging til helsenorge.no var utilgjengelig i tidsrommet 10:21 - 10:33.
Nov 16, 10:44 CET
Investigating - Saksnummer: 843788
Vi undersøker problemer med innlogging til helsenorge.no. Åpne sider ser ikke ut til å være berørt.

Nov 16, 10:36 CET
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Nov 16, 10:55 CET
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Nov 16, 10:00 CET
Update - We will be undergoing scheduled maintenance during this time.
Nov 1, 15:33 CET
Scheduled - Saksnummer: #827585

Digdir flytter ID-porten til ny plattform, dette medfører at ID-porten får ny IP-adresse.

Alle som benytter ID-porten til pålogging for sine tjenester, enten via HelseID eller direkte, må åpne i utgående brannmur mot IP-adresse 139.105.36.167 eller adresse https://login.idporten.no og https://idporten.no

HelseID vil flytte integrasjonen sin mot nye ID-porten den 16.11.2023.
Det er derfor viktig at brannmuråpninger er utført innen vi flytter.
Dersom det ikke er åpning mot nye ID-porten vil det ikke være mulig å logge på tjenester som krever ID-porten.

Dere finner informasjon om de nye IP-adressene i dokumentasjon for HelseID:
https://helseid.atlassian.net/wiki/spaces/HELSEID/pages/5571114/Technical+requirements+for+using+HelseID

Nov 1, 13:13 CET
Resolved - Rotårsak er ikke rettet, men vi forventer ikke ytterligere nedetid fremover. Vi vet hva som forårsaket ustabiliteten og jobber med feilretting videre. Driftsmeldingen avsluttes.
Nov 16, 10:24 CET
Update - Vi har kontroll på rotårsak til nedetidene både i går og i dag. Vi forventer ikke ytterligere nedetid fremover.
Ustabiliteten i går 13.11.2023 var grunnet en større brevutsendelse i tjenesten. Dette førte til mangel på ressurser.
Denne utsendingen ble igjen årsak til ustabilitet i dag 14.11.2023 da rapportering på gårsdagens jobb ble utført i løsningen.

Nov 14, 12:09 CET
Monitoring - eForsk er i normal drift. Vi har fått reprodusert feilen og ser på rotårsak.
eForsk har vært utilgjengelig i følgende tidsrom i dag:
09:56-09:57
10:23-10:30
11:11-11:18

Nov 14, 11:34 CET
Investigating - Saksnummer: #842924

Problemer med eFORSK. Feilen har kommet tilbake. Det jobbes med tiltak

Nov 14, 11:30 CET
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Nov 16, 09:00 CET
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Nov 16, 08:00 CET
Scheduled - Saksnummer: 747772.
Norsk helsenett skal utføre deploy av Helsenorge release versjon 23.12.
Helsenorge.no vil være ustabil i perioden.

Nov 3, 10:13 CET