Identified - Feilkilden til reseptene som inneholder feil er identifisert og feilen er rettet. Alle virksomheter som har forskrevet e-resepter med feil er blitt kontaktet av NHN eller deres EPJ-leverandør. Hendelsen er allikevel ikke ansett som løst, da det fremdeles er aktive resepter i Reseptformidleren som inneholder feil. Disse må tilbakekalles av rekvirentene. Det eksisterer også historiske resepter i Kjernejournal og lokale databaser hos rekvirentene som inneholder feil. Disse kan bli brukt som grunnlag av rekvirenter når nye resepter skal forskrives, slik at potensialet for å videreføre feilen fremdeles er tilstede.

Som et skademinimerende tiltak har NHN innført strengere krav til validering av resepters oppsett i Reseptformidleren. Hvis rekvirenter fornyer en resept med feil vil de få følgende feilmelding: "Resepten er avvist fordi den har kjent avvik i strukturert dosering. Opprett ny resept ved å søke opp legemiddelet på nytt. Tidligere resept/legemiddelbehandling/mal bør avsluttes/tilbakekalles"
De nye valideringskravene vil ikke kunne stoppe alle varianter av feilen og virksomheter som forskriver e-resepter med feil vil fortløpende bli kontaktet av NHN.

NHN har identifisert flere aktuelle tiltak for å rette historiske feil i Kjernejournal og jobber med leverandørene av EPJ-systemer for å sikre at våre tiltak ikke får uforutsette konsekvenser for brukere av E-resept og Kjernejournal.

Se også ytterlig informasjon om feilen og berørte legemidler på Helsedirektoratets nettsider: https://www.helsedirektoratet.no/om-oss/status-om-feilen-i-e-reseptkjeden

Jul 02, 2024 - 14:23 CEST
Update - Helsedirektoratet varslet torsdag 13. juni og fredag 14. juni om en kritisk feil i e-resept. Dosering med intervaller sjeldnere enn daglig kan ha blitt omgjort til daglig. Listen over legemidler som kan være berørt av feilen er oppdatert, se sak på Helsedirektoratet sin hjemmeside: https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/feil-i-e-reseptkjeden
Jun 17, 2024 - 00:28 CEST
Update - Norsk helsenett jobber fremdeles med kartlegging av omfanget av denne hendelsen.

Utvidet beskrivelse av feilen følger:
Etter fornying av resept, med eller uten endring, kan strukturert doseringsinformasjon i feltet /Intervall i M1-meldingen, ha blitt gjort om fra dosering hverannen dag, hver tredje dag, eller hver syvende dag, til daglig dosering.
Tekstlig doseringsinformasjon fra feltet /DosVeiledEnkel er ikke berørt og vil fremdeles beskrive dosering hverannen dag, hver tredje dag, eller hver syvende dag.

Vi viser for øvrig informasjon om hendelsen til Helsedirektoratet sin hjemmesider:
[1] https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/feil-i-e-reseptkjeden
[2] https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/ber-helsetjenesten-gjennomga-medikamentkurver

Jun 14, 2024 - 15:39 CEST
Investigating - Saksnummer: #884390
Vi har funnet en kritisk feil hvor doseringsinstruksjonene for legemidler kan bli feil når de innhentes fra Reseptformidleren til pasientjournal og kurvesystem. Dette kan føre til feildosering og risiko for pasientene.
Vi har funnet feilen på enkelte legemidler med en bestemt kortdose-tekst (enkel standardtekst om dosering). Per nå antar vi at feilen kan medføre at ukentlig dosering endres til daglig dosering.
Per nå antar vi at dette ikke har medført feil dosering på etikettene på pakninger pasienten selv håndterer.
Helsedirektoratet ber sykehus, sykehjem og institusjoner som legger legemidler inn i kurveløsning sjekke at dosering er riktig. Spesielt bør det sjekkes om det er skjedd en endring fra ukentlig til daglig dosering for følgende identifiserte legemidler (foreløpig informasjon):
Alendronat Bluefish tab 70 mg
Alendronat Sandoz tab 70 mg
Metex inj, oppl 25 mg/penn
Erelzi inj, oppl 50 mg/penn
Wegovy inj, oppl 1 mg/dose
Wegovy inj, oppl 0,5 mg/dose
Nordimet inj, oppl 15 mg/penn
Metex inj, oppl 15 mg/penn
Trulicity inj, oppl 0,75 mg/penn
Vi arbeider med å finne årsak og omfang av feilen og vil følge opp med mer informasjon så snart som mulig.

Jun 13, 2024 - 18:35 CEST
Helsenorge ? Operational
HelseID ? Operational
Kjernejournal ? Operational
E-Resept Operational
Sentral Forskrivingsmodul (SFM) ? Operational
Reseptformidleren (RF) ? Operational
Tjenester ? Operational
Bestillingsløsning for Sykehusapotekene ? Operational
Blåresept ? Operational
Elektronisk dødsmelding ? Operational
Elektronisk fødselsmelding ? Operational
eFORSK ? Operational
ePROM ? Operational
Forskningsportalen ? Operational
Fristbruddportalen ? Operational
Helsedata.no ? Operational
Helseklage.no ? Operational
Kompetanseportalen ? Operational
Medusa ? Operational
Melde.no ? Operational
Meldingsutveksling (EDI) ? Operational
Nasjonalt yrkesdoseregister ? Operational
Pacemakerregisteret ? Operational
Pasientens journaldokumenter ? Operational
Skylab ? Operational
Stamnett ? Operational
Sysvak-Nett ? Operational
TAPAS ? Operational
Tjenestebuss ? Operational
Tjenesteportalen ? Operational
Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) ? Operational
Grunndata og register Operational
Grunndata og Register Operational
Adresseregisteret (AR) ? Operational
Fastlegeregisteret (FLR) ? Operational
Helsepersonellregisteret (HPR) ? Operational
Legestillingsregisteret (LSR) ? Operational
RESH ? Operational
CPPA ? Operational
Persontjenesten ? Operational
Personregisteret (PREG) ? Operational
Helsenettet Operational
Helsenettet Operational
Sikret internett ? Operational
Hjemmekontor ? Operational
Fjernhjelp ? Operational
Medisinske kvalitetsregistre Operational
MRS (Medisinsk registreringssystem) ? Operational
eReg (elektronisk registerløsning) ? Operational
QReg (OpenQReg) ? Operational
FALK (Felles autentisering for kvalitetsregistre) ? Operational
Pasientreiser Operational
PRO ? Operational
NISSY ? Operational
DVH ? Operational
Continuous Integration Pasientreiser ? Operational
CTRL ? Operational
RADAR ? Operational
Karttjeneste ? Operational
ATOM ? Operational
Video Operational
Virtuelle møterom - standard ? Operational
Virtuelle møterom - Helseplattformen ? Operational
Virtuelle møterom - 4K / MDT ? Operational
Teams CVI/One-Touch-Join ? Operational
Endepunkts registrering ? Operational
Nettklient – join.nhn.no ? Operational
Videokonsultasjoner - delta.nhn.no ? Operational
Videoportal – videoportal.nhn.no ? Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Scheduled Maintenance
Video – Planlagt vedlikehold Jul 16, 2024 01:00-06:00 CEST
Saksnummer: #860431

Beskrivelse: Rutinemessig sikkerhetspatching av videoservere.
Berørt: Videoenheter, flerpartskonferanser og Videoportalen kan være ustabilt i perioden

Posted on Jul 05, 2024 - 14:37 CEST
Tjenestebuss produksjon - Patching av OS Aug 11, 2024 21:00-23:59 CEST
Saksnummer: #889336
Norsk helsenett skal utføre planlagt vedlikehold på produksjonsmiljøet til Tjenestebuss (tb.nhn.no).

Tjenesten forventes å være tilgjengelig under vedlikeholdsarbeidet, men åpne forbindelser kan bli brutt opp til flere ganger i endringsvinduet.

Mvh Norsk helsenett

Posted on Jul 04, 2024 - 13:33 CEST
Past Incidents
Jul 14, 2024

No incidents reported today.

Jul 13, 2024

No incidents reported.

Jul 12, 2024
Completed - Endringen er fullført.
Jul 12, 12:18 CEST
In progress - Vi har nå startet på denne endringen.
Jul 12, 11:55 CEST
Scheduled - Saksnummer: 890184

Norsk helsenett skal utføre planlagt oppdatering av applikasjonskoden for klikk og hent.

Nedetid: Det vil kunne oppleves nedetid under arbeidet. Vi beklager ulempene dette medfører.

Mvh Norsk helsenett

Jul 11, 10:17 CEST
Jul 11, 2024

No incidents reported.

Jul 10, 2024

No incidents reported.

Jul 9, 2024

No incidents reported.

Jul 8, 2024
Resolved - This incident has been resolved.
Jul 8, 12:16 CEST
Investigating - Saksnummer: 889755
Vi opplever for tiden problemer med Karttjenesten. Feilsøking pågår.

Investigating

Jul 8, 11:15 CEST
Jul 7, 2024

No incidents reported.

Jul 6, 2024
Completed - Endringen er fullført.
Jul 6, 21:53 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Jul 6, 21:00 CEST
Scheduled - Saksnummer: #889568
Vi skal gjøre en config endring som krever restart av en del komponenter i SFM, for å fikse problemet med evig lasting etter man trykker Signer og Send.
Alle brukere kan oppleve korte drop på grunn av reetablering av sesjon mot server.

Jul 5, 13:15 CEST
Jul 5, 2024

No incidents reported.

Jul 4, 2024

No incidents reported.

Jul 3, 2024
Resolved - This incident has been resolved.
Jul 3, 15:53 CEST
Investigating - Saksnummer: 888675
Det oppleves for øyeblikket ustabiliteter og problemer i oppgjørskontroll. Man jobber aktivt med å løse situasjonen så raskt som mulig. Vi beklager de ulemper dette medfører og takker for deres tålmodighet.

Jul 2, 10:24 CEST
Jul 2, 2024
Completed - Endringen er fullført.
Jul 2, 22:54 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Jul 2, 21:00 CEST
Scheduled - Saksnummer: #888653
Norsk helsenett skal utføre planlagt vedlikehold.

Nedetid: Det vil kunne oppleves nedetid under arbeidet. Vi beklager ulempene dette medfører.

Mvh Norsk helsenett

Jul 2, 12:42 CEST
Jul 1, 2024
Completed - Endringen er fullført.
Jul 1, 22:50 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Jul 1, 21:00 CEST
Scheduled - Saksnummer: #888447
SFM v3.12.1 inneholder 1 feilretting for en feil som kan oppstå ved oppslag. Se releasenotes for flere detaljer:
https://e-resept.atlassian.net/wiki/spaces/SFMDOK/pages/2073919700/Release+notes

Alle brukere kan oppleve korte drop på grunn av reetablering av sesjon mot server.

Jun 28, 17:44 CEST
Jun 30, 2024
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Jun 30, 18:00 CEST
In progress - Vi har nå startet på denne endringen.
Jun 30, 09:56 CEST
Scheduled - Saksnummer: #885049
Norsk helsenett skal utføre planlagt vedlikehold på Kompetanseportalen. Operativsystem skal oppgraderes på samtlige servere.

Nedetid: Det vil oppleves nedetid under arbeidet. Vi beklager ulempene dette medfører.

Mvh Norsk helsenett

Jun 24, 14:00 CEST
Completed - Endringen er fullført.
Jun 30, 14:11 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Jun 30, 10:00 CEST
Scheduled - Saksnummer: #887724
Norsk helsenett skal utføre planlagt vedlikehold på QReg. Operativsystem skal oppgraderes på samtlige servere.

Nedetid: Det vil oppleves nedetid under arbeidet. Vi beklager ulempene dette medfører.

Mvh Norsk helsenett

Jun 27, 10:06 CEST