In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Mar 30, 2023 - 14:00 CEST
Scheduled - Saksnummer: 794776

Oppdatert informasjon:
Viser til informasjon i går, saksnummer #794776: Informasjon om planlagt oppdatering av adresser – Personregisteret og Persontjenesten

Rettelse ble gjort i Kartverket i går. Freg har opplyst at de leser inn endringene i dag, og vil medføre et stort antall hendelser ut på rettighetspakkene.

Endringer vil fortløpende oppdateres i Persontjenesten, og for Personregisteret forventer vi at endringene kommer med i kveldens oppdateringsfil fra TietoEvry som leses inn i PREG kl 23:00.

Update - Produksjonssetting av P23-1 søndag 26.03 gikk som planlagt. Vi jobber videre med tiltak og sender ut informasjon når dette er klart for produksjonssetting.
Mar 28, 2023 - 14:53 CEST
Update - Vi ser at allerede iverksatte tiltak fungerer som forventet, og P23-1 leveransen kommende søndag 26.03.23 vil også inneholde stabiliserende tiltak. Det pågår fortsatt utredninger og med tiltakene forventer vi at tilfeller med økt responstid opptrer sjeldnere, men vi kan ikke utelukke at det fortsatt kan inntreffe.
Mar 22, 2023 - 14:59 CET
Update - Vi vil komme med info om tidspunkt for feilretting så snart dette er klart.
Mar 21, 2023 - 17:37 CET
Investigating - Saksnummer: 792254
Start: 13.03.2023 kl. 10:15

Vi har tidligere varslet om ustabilitet i PREG (Incident #790612). Rotårsak til problemstilling er dessverre ikke løst, og vi har nå et klarere bilde av hva som forårsaker feilsituasjonen. Det jobbes med feilretting og vi har også iverksatt tiltak for å begrense at problemstilling inntreffer.

Dessverre vil konsumenter av PREG fortsatt kunne oppleve lengre responstid og potensielt timeouts, og vi beklager ulempene dette medfører!

Mar 21, 2023 - 17:26 CET
Helsenorge Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Helsenorge.no Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Meldingsutveksling Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Helsenorge-appen ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Åpne sider (ikke innlogget) ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Helsenorge innlogging Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Helsenettet Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Helsenettet Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Kunde-proxy ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Sikker-Proxy ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Hjemmekontor Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Fjernhjelp ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Pasientreiser Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Pasientreiser Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
PRO ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
NISSY ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
DVH ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Atlassian ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
CTRL ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
RADAR ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Kart ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
ATOM ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Video Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Virtuelle møterom - standard ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Virtuelle møterom - Helseplattformen ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Virtuelle møterom - 4K / MDT ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Teams CVI/One-Touch-Join ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Endepunkts registrering ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Nettklient – join.nhn.no ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Videokonsultasjoner - delta.nhn.no ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Videoportal – videoportal.nhn.no ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
HelseID Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Grunndata og register Under Maintenance
90 days ago
99.99 % uptime
Today
Adresseregisteret (AR) Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Fastlegeregisteret (FLR) Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Helsepersonellregisteret (HPR) Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Legestillingsregisteret (LSR) Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
RESH ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Personregisteret (PREG) Under Maintenance
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Persontjenesten Under Maintenance
90 days ago
99.99 % uptime
Today
Elektronisk dødsmelding ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Elektronisk fødselsmelding ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Grunndata og Register Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
E-Resept Operational
90 days ago
99.98 % uptime
Today
Sentral Forskrivings Modul (SFM) Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Reseptformidleren (RF) Operational
90 days ago
99.92 % uptime
Today
Forskrivingsmodul (FM) Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Orion (Eik) ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Andre tjenester Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Meldingsutveksling (EDI) ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Stamnett Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Tjenestebuss ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
FNSP (Nettsider for helseforetak) ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Helsedata.no ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Kjernejournal Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Major outage
Partial outage
No downtime recorded on this day.
No data exists for this day.
had a major outage.
had a partial outage.