All Systems Operational
Helsenorge ? Operational
HelseID ? Operational
Kjernejournal ? Operational
E-Resept Operational
Sentral Forskrivingsmodul (SFM) ? Operational
Reseptformidleren (RF) ? Operational
Forskrivingsmodul (FM) ? Operational
Tjenester ? Operational
Bestillingsløsning for Sykehusapotekene ? Operational
Blåresept ? Operational
Elektronisk dødsmelding ? Operational
Elektronisk fødselsmelding ? Operational
eFORSK ? Operational
ePROM ? Operational
Forskningsportalen ? Operational
Fristbruddportalen ? Operational
Helsedata.no ? Operational
Medusa ? Operational
Melde.no ? Operational
Meldingsutveksling (EDI) ? Operational
Nasjonalt yrkesdoseregister ? Operational
Pacemakerregisteret ? Operational
Pasientens journaldokumenter ? Operational
TAPAS ? Operational
Tjenesteportalen ? Operational
Stamnett ? Operational
Sysvak-Nett ? Operational
Tjenestebuss ? Operational
Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) ? Operational
Kompetanseportalen ? Operational
Skylab ? Operational
Grunndata og register Operational
Grunndata og Register Operational
Adresseregisteret (AR) ? Operational
Fastlegeregisteret (FLR) ? Operational
Helsepersonellregisteret (HPR) ? Operational
Legestillingsregisteret (LSR) ? Operational
RESH ? Operational
CPPA ? Operational
Persontjenesten ? Operational
Personregisteret (PREG) ? Operational
Helsenettet Operational
Helsenettet Operational
Sikret internett ? Operational
Hjemmekontor ? Operational
Fjernhjelp ? Operational
Medisinske kvalitetsregistre Operational
MRS (Medisinsk registreringssystem) ? Operational
eReg (elektronisk registerløsning) ? Operational
QReg (OpenQReg) ? Operational
FALK (Felles autentisering for kvalitetsregistre) ? Operational
Pasientreiser Operational
PRO ? Operational
NISSY ? Operational
DVH ? Operational
Continuous Integration Pasientreiser ? Operational
CTRL ? Operational
RADAR ? Operational
Karttjeneste ? Operational
ATOM ? Operational
Video Operational
Virtuelle møterom - standard ? Operational
Virtuelle møterom - Helseplattformen ? Operational
Virtuelle møterom - 4K / MDT ? Operational
Teams CVI/One-Touch-Join ? Operational
Endepunkts registrering ? Operational
Nettklient – join.nhn.no ? Operational
Videokonsultasjoner - delta.nhn.no ? Operational
Videoportal – videoportal.nhn.no ? Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Scheduled Maintenance
E-resept – planlagt arbeid reseptformidleren May 29, 2024 21:00 - May 30, 2024 01:00 CEST
Saksnummer: #880313
Beskrivelse: Det skal utføres vedlikehold i produksjonsmiljøet til reseptformidleren, det blir 2 korte brudd på ca 5 minutter der reseptformidleren blir utilgjengelig.

Posted on May 22, 2024 - 13:54 CEST
Saksnummer: #881563
Vi skal sette i drift en ny versjon av Norsk Hjertekirurgiregister. Det kan forventes ca. 10 min nedetid i starten av perioden, og mulighet for ustabilitet ellers i perioden.

Posted on May 28, 2024 - 12:50 CEST
Saksnummer: #881586
Norsk helsenett skal utføre planlagt vedlikehold.
Nedetid: Det vil kunne oppleves nedetid under arbeidet. Søk mot EPJ vil være berørt av denne endringen.
Vi beklager ulempene dette medfører.
Mvh Norsk helsenett

Posted on May 28, 2024 - 14:00 CEST
Helsenorge – Release versjon 24.06.0 Jun 5, 2024 08:00-09:00 CEST
Update - Oppdatert dato fra 29.05.2024 til 05.06.2024.
May 24, 2024 - 12:51 CEST
Scheduled - Saksnummer: #850315
Norsk helsenett skal utføre deploy av Helsenorge versjon 24.06.0
Helsenorge vil være ustabil i perioden.

May 16, 2024 - 12:16 CEST
Pasientreiser - Planlagt vedlikehold Jun 9, 2024 15:00-21:00 CEST
Saksnummer: #880141
Beskrivelse: Rutinemessig sikkerhetspatching av Pasientreisersystemene. Arbeidet vil utføres i henhold til avtalt kvartalsvis patching.
Berørt: Det vil oppleves periodevis ustabilitet og/eller nedetid på tjenester.

Posted on May 23, 2024 - 13:35 CEST
Saksnummer: #879326
Beskrivelse: I forbindelse med at PREG senere skal stenges, vil vi først avvikle og stenge PREG-test.
Berørt: Følgende tjenester slutter å støtte PREG-test i forkant av avviklingen.
• HelseID varslet fra og med 1. september 2024
• Helsenorge varset fra og med 1. juli 2025
• E-resept Modul for PID-bytte fra L24-3 (planlagt 09.11.2024)
Kjernejournal, E-Resept og grunndata er over på Persontjenesten og støtter syntetiske testpersoner.

Posted on May 15, 2024 - 09:17 CEST
Past Incidents
May 29, 2024

No incidents reported today.

May 28, 2024
Completed - Endringen er fullført.
May 28, 09:02 CEST
In progress - Vi har nå startet på denne endringen.
May 28, 07:59 CEST
Scheduled - Saksnummer: #881030
Norsk helsenett skal utføre planlagt vedlikehold på Fristbruddportalen. Tjenesten vil være utilgjengelig eller ustabil i tidsrommet for vedlikeholdet. Brukere som allerede har lastet inn nettsiden før vedlikeholdet vil oppleve problemer, det løses ved å laste inn siden på nytt. Vi beklager ulempene vedlikeholdet medfører.

May 24, 15:09 CEST
May 27, 2024
Completed - Endringen er fullført.
May 27, 13:33 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
May 27, 13:00 CEST
Scheduled - Saksnummer: #880345
Norsk helsenett oppdatererSAML-endepunkt for Pasientens journaldokumenter. Endringen gjelder for SAML-endepunkt brukt ved tilgang til journaldokumenter via Kjernejournal portal. SAML-endepunkt for tilgang via Helsenorge vil ikke bli berørt.
Nedetid: Vi forventer ingen nedetid.

May 22, 15:00 CEST
Completed - Endringen er fullført.
May 27, 12:36 CEST
In progress - Vi har nå startet på denne endringen.
May 27, 11:59 CEST
Scheduled - Saksnummer: #880337
Norsk helsenett skal utføre planlagt vedlikehold.
Nedetid: Det vil kunne oppleves nedetid under arbeidet. Søk mot EPJ vil være berørt av denne endringen.
Vi beklager ulempene dette medfører.
Mvh Norsk helsenett

May 22, 10:16 CEST
May 26, 2024
Completed - Endringen er fullført.
May 26, 21:42 CEST
In progress - Vi har nå startet på denne endringen.
May 26, 18:50 CEST
Scheduled - Saksnummer: #879154
Vedlikeholdsarbeid på Grunndata – Adresseregisteret, Helsepersonellregisteret, Legestillingsregisteret, Fastlegeregisteret, RESH med flere.

Nedetid: Inntil 20min nedetid under leveransen. Aktive koblinger kan bli brutt periodevis (ws.nhn.no og register.nhn.no) etter nedetid.

Se https://www.nhn.no/tjenester/grunndata/leveranseplaner-for-grunndata for mer info.

Berørt: Grunndata og konsumenter av tjenesten sine API-er

May 15, 14:49 CEST
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
May 26, 12:01 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
May 24, 18:00 CEST
Update - Endret formatering.
May 24, 12:39 CEST
Scheduled - Saksnummer: #879785
Helse Sør-Øst melder om DIPS Arena innføring ved SiVHF og konsolidering av SVHF i felles regional database. Under denne prodsettingen berøres SVHF, OUS, STHF/BET og VVHF.

For Sykehuset i Vestfold: Fredag 24.05 kl. 18:00 til søndag 26.05 kl 12.00
For Oslo Universitetssykehus, Sykehuset Telemark HF, Betanien Hospital og Vestre Viken HF: Fredag 24.05 kl. 23:00 til lørdag 25.05 ca kl 19.00

Berørte tjenester:
Pasientens Journaldokumenter: Journaldokumenter fra aktuelle helseforetak i HSØ vil ikke være tilgjengelig for helsepersonell via Kjernejournal-portalen på aktuelle tidpsunkter
Pasientjournal på helsenorge: Journaldokumenter fra aktuelle helsefortak i HSØ vil ikke være tilgjengelig for innbygger på helsenorge.no på aktuelle tidspunkter.
Henvisninger: Henvisningsstatus fra aktuelle helseforetak i HSØ vil ikke være tilgjengelig for innbygger på helsenorge.no på aktuelle tidspunkter.

May 24, 12:36 CEST
May 25, 2024

No incidents reported.

May 24, 2024
Completed - Endringen er fullført.
May 24, 09:07 CEST
In progress - Vi har nå startet på denne endringen.
May 24, 08:00 CEST
Scheduled - Saksnummer: #880360
Norsk helsenett skal utføre planlagt vedlikehold på Blåresept-tjenesten. Blåreseptsøknad og Blåreseptvedtak i Tjenesteportalen vil være utilgjengelige eller ustabile i tidsrommet for vedlikeholdet. Vi beklager ulempene dette medfører.

May 22, 14:02 CEST
May 23, 2024
Completed - Endringen er fullført.
May 23, 14:50 CEST
In progress - Vi har nå startet på denne endringen.
May 23, 12:29 CEST
Scheduled - Saksnummer #879786
Norsk helsenett skal utføre planlagt vedlikehold på Helsedata.no. Helsedata.no vil være utilgjengelig i tidsrommet, Vi beklager ulempene dette medfører.

May 21, 13:21 CEST
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
May 23, 14:00 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
May 23, 09:00 CEST
Scheduled - Saksnummer: 880354 / 878994

Norsk helsenett skal utføre planlagt vedlikehold på infrastruktur.

Nedetid: Aktive tilkoblinger mot tjenesten kan bli brutt i endringsvinduet. Ingen nedetid er forventet.

Mvh Norsk helsenett

May 22, 10:43 CEST
May 22, 2024
Resolved - Problemene med innlogging til Medusa Fellesdatabase er nå bekreftet løst.
May 22, 10:22 CEST
Investigating - Saksnummer: 880291
Det er for tiden problemer med innlogging til Medusa Fellesdatabase. Feilen er identifisert og vi har kontakt med vår underleverandør for å rette opp i feilen.

May 22, 09:18 CEST
May 21, 2024
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
May 21, 23:59 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
May 21, 09:00 CEST
Update - Tittel for endringen er oppdatert.
May 8, 10:33 CEST
Scheduled - Saksnummer: #878212
Beskrivelse: Rutinemessig vedlikehold av Kunde- og sikkerproxy kan føre til ustabilitet i tilgang til Internett fra Helsenettet. Aktive tilkoblinger (sesjoner) som går via proxy kan bli brutt i tidsrommet mellom 16:00 og 18:00.

Berørt: Brukere av Kunde- og sikkerproxy

May 8, 10:29 CEST
Completed - Endringen er fullført.
May 21, 22:31 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
May 21, 21:00 CEST
Scheduled - Saksnummer: #879796
SFM v4.1.0 inneholder støtte for Multitenant, endringer (breaking changes) i datadelingsAPI og Basis API etter ønsker som er kommet fra leverandører, samt en del feilrettinger. Ingen virksomheter vil ta denne versjonen i bruk ved produksjonssetting. Se releasenotes for flere detaljer:
https://e-resept.atlassian.net/wiki/spaces/SFMDOK/pages/2073919700/Release+notes

Alle brukere kan oppleve korte drop på grunn av reetablering av sesjon mot server.

May 16, 15:59 CEST
Completed - Rutinemessig oppgradering av NISSY og støttetjenester er gjennomført.
May 21, 21:48 CEST
In progress - Vi har nå startet på denne endringen.
May 21, 20:59 CEST
Scheduled - Saksnummer: 879298

Norsk helsenett skal utføre planlagt vedlikehold.

Nedetid: Det vil bli nedetid under arbeidet. Vi beklager ulempene dette medfører.

Mvh Norsk helsenett

May 16, 15:51 CEST
Resolved - Feilen er rettet og meldinger som feilet er sendt på nytt.
May 21, 11:56 CEST
Investigating - Saksnummer: 880089
På grunn av driftsproblemer hos ekstern meldingsformidler, kan avsendere oppleve at brev som blir videreformidlet via helsenorge ikke har blitt kvittert ut som levert (med positiv applikasjonskvittering/leveringsrapport). Det jobbes med problemet, og brev sendt i perioden hvor det har vært driftsavbrudd, vil bli ettersendt, og kvittert ut så snart tjenesten er stabil igjen.
Feilen startet kl 10:09. Se https://status.digdir.no/incidents/5hntmjj590dz for ytterligere informasjon.

May 21, 11:17 CEST
Resolved - Feilen som forårsaket denne hendelsen er rettet og trafikk ble lagt tilbake via normal routing mandag 20.05 kl. ~07:37. Hendelsen er løst.
May 21, 08:05 CEST
Monitoring - I tidsrommet 18:45 - 22:00 opplevde vi forhøyede antall feilmeldinger i flere av våre tjenester grunnet en feil i nettverket. NHN har utført tiltak for å omrute trafikk, dette har stabilisert våre tjenester.
May 18, 22:11 CEST
Investigating - Saksnummer: 879866
Vi opplever for tiden problemer med ustabilitet. Innbyggere kan oppleve feilmeldinger ved pålogging og forhøyet responstid ved kall. Feilen har eksistert siden kl. 18:45 og vedvarer. Feilsøking pågår, og vi kommer tilbake med mer informasjon så snart som mulig.

May 18, 20:58 CEST
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
May 21, 06:00 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
May 21, 01:00 CEST
Scheduled - Saksnummer: 860429

Windows update – mai 2024
Beskrivelse: Rutinemessig sikkerhetspatching av videoservere.

Berørt: Videoenheter, flerpartskonferanser og Videoportalen kan være ustabilt i perioden mellom kl 01:00 og 06:00.

May 8, 15:16 CEST
May 20, 2024
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
May 20, 06:00 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
May 20, 01:00 CEST
Scheduled - Saksnummer: 860429

Windows update – mai 2024
Rutinemessig sikkerhetspatching av videoservere.

Berørt: Videoenheter, flerpartskonferanser og Videoportalen kan være ustabilt i perioden mellom kl 01:00 og 06:00.

May 8, 15:14 CEST
May 19, 2024

No incidents reported.

May 18, 2024
May 17, 2024

No incidents reported.

May 16, 2024

No incidents reported.

May 15, 2024

No incidents reported.