Investigating - Saksnummer: 886740
Vi undersøker tilbakemeldinger om problemer med innlogging i SFM. Saken oppdateres så snart vi har mer informasjon.

Jun 21, 2024 - 08:53 CEST
Update - Helsedirektoratet varslet torsdag 13. juni og fredag 14. juni om en kritisk feil i e-resept. Dosering med intervaller sjeldnere enn daglig kan ha blitt omgjort til daglig. Listen over legemidler som kan være berørt av feilen er oppdatert, se sak på Helsedirektoratet sin hjemmeside: https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/feil-i-e-reseptkjeden
Jun 17, 2024 - 00:28 CEST
Update - Norsk helsenett jobber fremdeles med kartlegging av omfanget av denne hendelsen.

Utvidet beskrivelse av feilen følger:
Etter fornying av resept, med eller uten endring, kan strukturert doseringsinformasjon i feltet /Intervall i M1-meldingen, ha blitt gjort om fra dosering hverannen dag, hver tredje dag, eller hver syvende dag, til daglig dosering.
Tekstlig doseringsinformasjon fra feltet /DosVeiledEnkel er ikke berørt og vil fremdeles beskrive dosering hverannen dag, hver tredje dag, eller hver syvende dag.

Vi viser for øvrig informasjon om hendelsen til Helsedirektoratet sin hjemmesider:
[1] https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/feil-i-e-reseptkjeden
[2] https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/ber-helsetjenesten-gjennomga-medikamentkurver

Jun 14, 2024 - 15:39 CEST
Investigating - Saksnummer: #884390
Vi har funnet en kritisk feil hvor doseringsinstruksjonene for legemidler kan bli feil når de innhentes fra Reseptformidleren til pasientjournal og kurvesystem. Dette kan føre til feildosering og risiko for pasientene.
Vi har funnet feilen på enkelte legemidler med en bestemt kortdose-tekst (enkel standardtekst om dosering). Per nå antar vi at feilen kan medføre at ukentlig dosering endres til daglig dosering.
Per nå antar vi at dette ikke har medført feil dosering på etikettene på pakninger pasienten selv håndterer.
Helsedirektoratet ber sykehus, sykehjem og institusjoner som legger legemidler inn i kurveløsning sjekke at dosering er riktig. Spesielt bør det sjekkes om det er skjedd en endring fra ukentlig til daglig dosering for følgende identifiserte legemidler (foreløpig informasjon):
Alendronat Bluefish tab 70 mg
Alendronat Sandoz tab 70 mg
Metex inj, oppl 25 mg/penn
Erelzi inj, oppl 50 mg/penn
Wegovy inj, oppl 1 mg/dose
Wegovy inj, oppl 0,5 mg/dose
Nordimet inj, oppl 15 mg/penn
Metex inj, oppl 15 mg/penn
Trulicity inj, oppl 0,75 mg/penn
Vi arbeider med å finne årsak og omfang av feilen og vil følge opp med mer informasjon så snart som mulig.

Jun 13, 2024 - 18:35 CEST
Helsenorge ? Operational
HelseID ? Operational
Kjernejournal ? Operational
E-Resept Partial Outage
Sentral Forskrivingsmodul (SFM) ? Partial Outage
Reseptformidleren (RF) ? Operational
Tjenester ? Operational
Bestillingsløsning for Sykehusapotekene ? Operational
Blåresept ? Operational
Elektronisk dødsmelding ? Operational
Elektronisk fødselsmelding ? Operational
eFORSK ? Operational
ePROM ? Operational
Forskningsportalen ? Operational
Fristbruddportalen ? Operational
Helsedata.no ? Operational
Helseklage.no ? Operational
Kompetanseportalen ? Operational
Medusa ? Operational
Melde.no ? Operational
Meldingsutveksling (EDI) ? Operational
Nasjonalt yrkesdoseregister ? Operational
Pacemakerregisteret ? Operational
Pasientens journaldokumenter ? Operational
Skylab ? Operational
Stamnett ? Operational
Sysvak-Nett ? Operational
TAPAS ? Operational
Tjenestebuss ? Operational
Tjenesteportalen ? Operational
Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) ? Operational
Grunndata og register Operational
Grunndata og Register Operational
Adresseregisteret (AR) ? Operational
Fastlegeregisteret (FLR) ? Operational
Helsepersonellregisteret (HPR) ? Operational
Legestillingsregisteret (LSR) ? Operational
RESH ? Operational
CPPA ? Operational
Persontjenesten ? Operational
Personregisteret (PREG) ? Operational
Helsenettet Operational
Helsenettet Operational
Sikret internett ? Operational
Hjemmekontor ? Operational
Fjernhjelp ? Operational
Medisinske kvalitetsregistre Operational
MRS (Medisinsk registreringssystem) ? Operational
eReg (elektronisk registerløsning) ? Operational
QReg (OpenQReg) ? Operational
FALK (Felles autentisering for kvalitetsregistre) ? Operational
Pasientreiser Operational
PRO ? Operational
NISSY ? Operational
DVH ? Operational
Continuous Integration Pasientreiser ? Operational
CTRL ? Operational
RADAR ? Operational
Karttjeneste ? Operational
ATOM ? Operational
Video Operational
Virtuelle møterom - standard ? Operational
Virtuelle møterom - Helseplattformen ? Operational
Virtuelle møterom - 4K / MDT ? Operational
Teams CVI/One-Touch-Join ? Operational
Endepunkts registrering ? Operational
Nettklient – join.nhn.no ? Operational
Videokonsultasjoner - delta.nhn.no ? Operational
Videoportal – videoportal.nhn.no ? Operational
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Scheduled Maintenance
Update - We will be undergoing scheduled maintenance during this time.
Jun 17, 2024 - 13:57 CEST
Scheduled - Saksnummer: #885344
Saksnummer: #885344
Beskrivelse: Vi skal sette i drift en ny versjon av Norsk intensivregister. Det kan forventes ca. 10 min nedetid i starten av perioden, og mulighet for ustabilitet ellers i perioden.
Denne endringen er utsatt og at info om nytt tidspunkt vil komme senere.
Berørt: MRS-registeret Norsk intensivregister.

Jun 14, 2024 - 14:35 CEST
MRS – Ny versjon av Norsk pandemiregister Jun 24, 2024 14:00-15:00 CEST
Saksnummer: #885343
Beskrivelse: Vi skal sette i drift en ny versjon av Norsk pandemiregister. Det kan forventes ca. 10 min nedetid i starten av perioden, og mulighet for ustabilitet ellers i perioden.
Berørt: MRS-registeret Norsk pandemiregister.

Posted on Jun 18, 2024 - 10:13 CEST
Past Incidents
Jun 21, 2024

Unresolved incident: Sentral Forskrivingsmodul (SFM) - Problemer med Innlogging.

Jun 20, 2024
Completed - Endringen er fullført.
Jun 20, 23:39 CEST
In progress - Vi har nå startet på denne endringen.
Jun 20, 20:51 CEST
Scheduled - Saksnummer: #886035
Beskrivelse: Rutinemessig vedlikehold ifbm. sikkerhetsoppdateringer.
Berørt: Det vil oppleves periodevis ustabilitet og/eller nedetid på tjenester.

Jun 20, 08:50 CEST
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Jun 20, 23:00 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Jun 20, 18:00 CEST
Scheduled - Saksnummer: #883718

Beskrivelse: Periodisk vedlikehold av sentral infrastruktur. Kapasiteten på løsningen vil være redusert i tidsrommet og pågående samtaler kan bli brutt.

Berørt: Video flerpartskonferanse, MDT-møter, WebRTC (join.nhn.no/delta.nhn.no), samt CVI/Teams-integrasjon vil oppleves ustabilt i perioden

Jun 7, 11:05 CEST
Completed - Endringen er fullført.
Jun 20, 22:24 CEST
Update - Endringen tar lenger tid enn planlagt, og vi blir nødt til å utvide endringsvinduet. Vi beklager ulempen og kommer tilbake med informasjon fortløpende. Nytt sluttidspunkt er 2024-06-20 23:00.
Jun 20, 21:56 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Jun 20, 21:00 CEST
Scheduled - Saksnummer: #886519

Norsk helsenett utfører en redeploy av en komponent i Kjernejournal for å oppdatere en misvisende feilmelding fra Kritisk Info API.

Nedetid: Det skal ikke oppleves nedetid

Mvh Norsk helsenett

Jun 20, 10:36 CEST
Completed - Endringen er fullført.
Jun 20, 22:04 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Jun 20, 21:00 CEST
Scheduled - Saksnummer: #886034

Beskrivelse:
SFM v4.2.0 fullversjon inneholder noe forbedringer av LIB-visning for Fastelegemarkedet, refaktorering av CAVE integrasjon med Kritisk info grensesnitt hos Kjernejournal, støtte for å gjenoppta daglige oppdateringer av brukerinformasjon fra Helsepersonellregisteret (HPR), støtte for bedre tilgang til å administrere virksomheter som bruker SFM og en del feilrettinger for både fullversjon og Basis API. Det er kun 1 aktør som vil bli oppgradert og ta i bruk SFM v4.2.0 ved produksjonssetting. Se releasenotes for flere detaljer:
https://e-resept.atlassian.net/wiki/spaces/SFMDOK/pages/2073919700/Release+notes

Alle brukere kan oppleve korte drop på grunn av reetablering av sesjon mot server.

Jun 18, 22:26 CEST
Resolved - Saksnummer: 886684
Vi opplevde i tidsrommet 14:56-15:02 ustabilitet i deler av vår infrastruktur. Dette medførte ustabilitet og økt feilrate for flere av våre tjenester. Vi har identifisert årsak til feilen, men kartlegging av omfang og konsekvens er ikke ferdigstilt.

Jun 20, 15:53 CEST
Resolved - Feilen er rettet. Videresending/utskrift av uleste brev som ikke ble ettersendt Onsdag 20.06, vil bli ettersendt natt til Torsdag 21.06.
Jun 20, 11:44 CEST
Investigating - Saksnummer: 886455
Vi har etter produksjonssetting av Helsenorge 24.7 avdekket at enkelte uleste brev som er flagget med "UlestEttersending" ikke har blitt ettersendt til utskrift etter 5 dager.
Vi har identifisert årsaken til problemet, og jobber med en snarlig løsning på feilen. Uleste brev eldre enn 5 dager, vil bli ettersendt påfølgende natt så snart feilen er løst.

Jun 20, 08:56 CEST
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Jun 20, 10:00 CEST
In progress - Vi har nå startet på denne endringen.
Jun 20, 08:50 CEST
Scheduled - Saksnummer: #885348
Beskrivelse: Vi skal sette i drift en ny versjon av Norsk nyreregister. Det kan forventes ca. 10 min nedetid i starten av perioden, og mulighet for ustabilitet ellers i perioden.
Berørt: MRS-registeret Norsk nyreregister.

Jun 14, 14:37 CEST
Jun 19, 2024
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Jun 19, 14:30 CEST
Update - Endringen tar lenger tid enn planlagt, og vi blir nødt til å utvide endringsvinduet. Vi beklager ulempen og kommer tilbake med informasjon fortløpende. Nytt sluttidspunkt er 2024-06-19 14:30.
Jun 19, 13:59 CEST
In progress - Vi har nå startet på denne endringen.
Jun 19, 11:54 CEST
Scheduled - Saksnummer: #885523
Vi skal sette i drift en ny versjon av Norsk nakke- og ryggregister. Det kan forventes ca. 10 min nedetid i starten av perioden, og mulighet for ustabilitet ellers i perioden.
Berørt: MRS-registeret Norsk nakke- og ryggregister.

Jun 17, 08:50 CEST
Completed - Endringen er fullført.
Jun 19, 14:23 CEST
In progress - Vi har nå startet på denne endringen.
Jun 19, 13:00 CEST
Scheduled - Saksnummer: #885581
Norsk helsenett skal utføre planlagt vedlikehold på Helsedata.no. Helsedata.no vil være utilgjengelig i tidsrommet for vedlikeholdet. Vi beklager ulempene dette medfører.

Jun 17, 10:23 CEST
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Jun 19, 10:00 CEST
In progress - Vi har nå startet på denne endringen.
Jun 19, 08:47 CEST
Scheduled - Saksnummer: #884782
Beskrivelse: Vi skal sette i drift en ny versjon av Norsk kvalitetsregister for alvorlige primære hodepiner. Det kan forventes ca. 10 min nedetid i starten av perioden, og mulighet for ustabilitet ellers i perioden.
Berørt: MRS-registeret Norsk kvalitetsregister for alvorlige primære hodepiner.

Jun 12, 15:39 CEST
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Jun 19, 09:00 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Jun 19, 08:00 CEST
Scheduled - Saksnummer: #850316
Norsk helsenett skal utføre deploy av Helsenorge versjon 24.07.0
Helsenorge vil være ustabil i perioden.

Jun 7, 12:59 CEST
Jun 18, 2024
Completed - Endringen er fullført.
Jun 18, 19:30 CEST
In progress - Vi har nå startet på denne endringen.
Jun 18, 17:59 CEST
Scheduled - Saksnummer: #885926
Norsk helsenett utfører en rullerende restart av noen av de interne tjenestene i Kjernejournal for å oppdatere loggkonfigurasjon.

Nedetid: Det skal ikke oppleves nedetid, men aktive sesjoner kan bli brutt og kreve reautentisering

Jun 18, 13:19 CEST
Postmortem - Read details
Jun 18, 10:10 CEST
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Jun 18, 10:00 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Jun 18, 09:01 CEST
Update - We will be undergoing scheduled maintenance during this time.
Jun 17, 13:50 CEST
Scheduled - Saksnummer: #885343
Beskrivelse: Vi skal sette i drift en ny versjon av Norsk pandemiregister. Det kan forventes ca. 10 min nedetid i starten av perioden, og mulighet for ustabilitet ellers i perioden.
Denne changen er utsatt og at info om nytt tidspunkt vil komme senere
Berørt: MRS-registeret Norsk pandemiregister.

Jun 14, 14:32 CEST
Completed - Endringen er fullført.
Jun 18, 09:27 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Jun 18, 09:00 CEST
Scheduled - Saksnummer: #885314

Vi skal sette i drift en ny versjon av TAPAS (Tarmscreeningprogrammets administrasjonssystem).
Det vil kunne oppleves ustabilitet på tjenesten under arbeidet.

Jun 14, 13:13 CEST
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Jun 18, 03:00 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Jun 17, 20:00 CEST
Scheduled - Saksnummer: #884122
Beskrivelse: Oppgradering av sentral infrastruktur for økt funksjonalitet, sikkerhet og ytelse. Under servicevinduet vil kapasiteten på løsningen være redusert. Det vil kunne oppleves ustabilitet og pågående samtaler kan bli brutt.
Berørt: Video flerpartskonferanse, MDT-møter, WebRTC (join.nhn.no/delta.nhn.no), samt CVI/Teams-integrasjon vil oppleves ustabilt i perioden mellom kl 20:00 og 03:00.

Mvh Norsk helsenett

Jun 10, 14:04 CEST
Jun 17, 2024
Completed - Endringen er fullført.
Jun 17, 21:24 CEST
In progress - Vi har nå startet på denne endringen.
Jun 17, 20:57 CEST
Scheduled - Saksnummer: 885031

Norsk helsenett skal fornye lisens på programvare på tjenesten.

Nedetid: Det vil kunne oppleves nedetid under arbeidet. Vi beklager ulempene dette medfører.

Jun 13, 12:52 CEST
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Jun 17, 11:30 CEST
In progress - Vi har nå startet på denne endringen.
Jun 17, 10:25 CEST
Scheduled - Saksnummer: #885352
Beskrivelse: Vi skal sette i drift en ny versjon av Norsk kvalitetsregister for alderspsykiatri (KVALAP). Det kan forventes ca. 10 min nedetid i starten av perioden, og mulighet for ustabilitet ellers i perioden.
Berørt: MRS-registeret Norsk kvalitetsregister for alderspsykiatri (KVALAP).

Jun 14, 14:28 CEST
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Jun 17, 10:00 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Jun 17, 09:00 CEST
Scheduled - Saksnummer: #885246

Vi skal sette i drift en ny versjon av FALK. Det kan forventes 10 minutter nedetid fra kl. 09:00 og ustabilitet i perioden frem til 10:00

Jun 14, 10:36 CEST
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Jun 17, 06:00 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Jun 17, 01:00 CEST
Scheduled - Saksnummer: #860430

Beskrivelse: Rutinemessig sikkerhetspatching av videoservere.
Berørt: Videoenheter, flerpartskonferanser og Videoportalen kan være ustabilt i perioden mellom kl 01:00 og 06:00.

Jun 14, 09:23 CEST
Jun 16, 2024
Completed - Endringen er fullført.
Jun 16, 11:50 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Jun 16, 10:00 CEST
Scheduled - Saksnummer: #882268

Beskrivelse: Rutinemessig vedlikeholdsarbeid og oppdatering av tjenere og tjenester i Helsenettet for QReg. Det vil oppleves ustabilitet og nedetid på tjenesten i perioden.
Berørt: Alle kvalitetsregistere på QReg-plattformen som ligger hos NHN.

May 31, 11:58 CEST
Completed - Endringen er fullført.
Jun 16, 10:49 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Jun 16, 10:00 CEST
Scheduled - Saksnummer: #882265
Rutinemessig vedlikeholdsarbeid og oppdatering av tjenere og tjenester for Bestillingsløsning for Sykehusapotekene. Periodisk ustabilitet og nedetid vil forekomme i det oppsatte tidsrommet.

May 31, 12:00 CEST
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Jun 16, 03:00 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Jun 15, 23:00 CEST
Scheduled - Saksnummer: #883709
Feilretting og planlagt leveranse av nye funksjoner i produksjonsmiljøet til reseptformidleren
Oversikt over kommende leveranser og informasjon om de viktigste endringene som lanseres finner du her:
https://www.nhn.no/nasjonale-e-helselosninger/e-resept/leveranseplaner

Jun 7, 14:49 CEST
Jun 15, 2024
Update - Endringen tar lenger tid enn planlagt, og vi blir nødt til å utvide endringsvinduet. Vi beklager ulempen og kommer tilbake med informasjon fortløpende. Nytt sluttidspunkt er 2024-06-15 13:00.
Jun 15, 12:00 CEST
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Jun 15, 12:00 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Jun 15, 08:00 CEST
Scheduled - Saksnummer: #881451
Norsk helsenett oppgraderer Kjernejournal til versjon L24-Q2

Nedetid: Kjernejournal vil settes i lesemodus slik at pasientens kjernejournal vil være tilgjengelig i Helsepersonellportalen med redusert funksjonalitet. Det vil ikke være mulighet for manuell oppdatering av pasientens kjernejournal under vedlikeholdet.
Kjernejournal vil ikke være tilgjengelig via Helsenorge.no i angitt tidsrom.

Informasjon om innhold i Leveransen er publisert på : https://www.nhn.no/nasjonale-e-helselosninger/kjernejournal/leveranseplaner-for-kjernejournal

Jun 5, 14:54 CEST
Jun 14, 2024
Jun 13, 2024
Completed - Endringen er fullført.
Jun 13, 21:57 CEST
In progress - Vi har nå startet på denne endringen.
Jun 13, 19:58 CEST
Scheduled - Saksnummer: 882164

Norsk helsenett skal utføre planlagt vedlikehold av NISSY.

Nedetid: Det vil bli nedetid under arbeidet. Vi beklager ulempene dette medfører.

Mvh Norsk helsenett

Jun 10, 09:10 CEST
Completed - Endringen er fullført.
Jun 13, 15:44 CEST
Update - Endringen tar lenger tid enn planlagt, og vi blir nødt til å utvide endringsvinduet. Vi beklager ulempen og kommer tilbake med informasjon fortløpende. Nytt sluttidspunkt er 2024-06-13 16:00.
Jun 13, 14:05 CEST
Update - Endringen tar lenger tid enn planlagt, og vi blir nødt til å utvide endringsvinduet. Vi beklager ulempen og kommer tilbake med informasjon fortløpende. Nytt sluttidspunkt er 2024-06-13 15:00.
Jun 13, 13:46 CEST
In progress - Vi har nå startet på denne endringen.
Jun 13, 12:00 CEST
Scheduled - Saksnummer: #884527
Beskrivelse: En ny versjon av Nasjonalt kvalitetsregister Degenerativ Rygg skal settes i drift. Dette vil medføre korte perioder med ustabilitet på registeret i perioden.
Berørt: QReg-registeret Nasjonalt kvalitetsregister Degenerativ Rygg (NKR Rygg)

Jun 11, 18:46 CEST
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Jun 13, 13:01 CEST
In progress - Vi har nå startet på denne endringen.
Jun 13, 11:56 CEST
Update - Grunnet en systemfeil ble det sendt ut tre duplikater av dette vedlikeholdet. De tre duplikatene er nå slettet fra status.nhn.no.

Vi beklager støyen og eventuelle ulemper dette kan ha medført.

Jun 11, 10:12 CEST
Scheduled - Saksnummer: #884284
Beskrivelse: Vi skal sette i drift en ny versjon av Norsk hjerneslagregister. Det kan forventes ca. 10 min nedetid i starten av perioden, og mulighet for ustabilitet ellers i perioden.
Berørt: MRS-registeret Norsk hjerneslagregister.

Jun 11, 09:45 CEST
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Jun 13, 03:01 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Jun 12, 22:00 CEST
Scheduled - Saksnummer: #884216
Digitaliseringsdirektoratet varsler planlagt vedlikehold med nedetid av flere av sine tjenester, inkludert ID-porten. Nedetiden vil påvirke både pålogging, videreformidling, varsler mm.
https://status.digdir.no/incidents/44w1vh7hvg1n
https://status.digdir.no/incidents/dwj597jm3r5k
https://status.digdir.no/incidents/klhq5hjyx7xb

Jun 11, 15:40 CEST
Jun 12, 2024
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Jun 12, 11:00 CEST
In progress - Vi har nå startet på denne endringen.
Jun 12, 09:57 CEST
Scheduled - Saksnummer: #883832, Beskrivelse: Vi skal sette i drift en ny versjon av Norsk vaskulittregister & biobank. Det kan forventes ca. 10 min nedetid i starten av perioden, og mulighet for ustabilitet ellers i perioden.
Berørt: MRS-registeret Norsk vaskulittregister & biobank.

Jun 10, 08:15 CEST
Completed - Endringen er fullført.
Jun 12, 10:55 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Jun 12, 09:30 CEST
Scheduled - Saksnummer: #883186
Beskrivelse:
Vi ruller ut nye versjoner av bakgrunnskomponenter i produksjon for Persontjenesten. Persontjenestens API er ikke berørt.
Det kan forekomme sporadiske stopp av hendelser fra Persontjenesten innenfor endringsvinduet, men ingen
nedetid forventes.

Mvh Norsk helsenett

Jun 5, 11:04 CEST
Completed - Endringen er fullført.
Jun 12, 08:35 CEST
In progress - Vi har nå startet på denne endringen.
Jun 12, 08:28 CEST
Scheduled - Saksnummer: #883550
Norsk helsenett skal utføre planlagt vedlikehold.

Nedetid: Det vil kunne oppleves nedetid under arbeidet. Søk mot EPJ vil være berørt av denne endringen.
Vi beklager ulempene dette medfører.

Mvh Norsk helsenett

Jun 6, 13:00 CEST
Jun 11, 2024
Completed - Endringen er fullført.
Jun 11, 20:40 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Jun 11, 20:00 CEST
Scheduled - Saksnummer: #884466
Vi produksjonssetter versjon 5.2.1 av HelseID.

Retter en feil som oppsto i klienter som hadde ekstremt lang levetid for Refresh tokens

Nedetid: Vi forventer ingen nedetid på tjenesten.

Mvh Norsk helsenett

Jun 11, 15:14 CEST
Jun 10, 2024
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Jun 10, 12:50 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Jun 10, 12:00 CEST
Scheduled - Saksnummer: #883873
Beskrivelse: En ny versjon av Norsk register for langtidsmekanisk ventilasjon – LangMek skal settes i drift. Dette vil medføre korte perioder med ustabilitet på registeret i perioden.
Berørt: Norsk register for langtidsmekanisk ventilasjon – LangMek

Jun 7, 15:56 CEST
Resolved - This incident has been resolved.
Jun 10, 02:07 CEST
Update - Problemene er nå løst
Nedetid ble fra 01:28 - 01:36.

Jun 10, 01:46 CEST
Update - We are continuing to investigate this issue.
Jun 10, 01:45 CEST
Update - We are continuing to investigate this issue.
Jun 10, 01:26 CEST
Investigating - Saksnummer: #883937
Grunnet problemer med database for helsenorge.no blir det noe nedetid på tjenesten.
Vi beklager ulempene dette medfører.

Jun 10, 01:19 CEST
Jun 9, 2024
Completed - Endringen er fullført.
Jun 9, 18:59 CEST
In progress - Vi har nå startet på denne endringen.
Jun 9, 14:56 CEST
Scheduled - Saksnummer: #880141
Beskrivelse: Rutinemessig sikkerhetspatching av Pasientreisersystemene. Arbeidet vil utføres i henhold til avtalt kvartalsvis patching.
Berørt: Det vil oppleves periodevis ustabilitet og/eller nedetid på tjenester.

May 23, 13:35 CEST
Jun 8, 2024

No incidents reported.

Jun 7, 2024
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Jun 7, 09:30 CEST
In progress - Vi har nå startet på denne endringen.
Jun 7, 08:58 CEST
Scheduled - Saksnummer: #883410
Vedlikeholdsarbeid på Grunndata – Adresseregisteret, Helsepersonellregisteret, Legestillingsregisteret, Fastlegeregisteret, RESH med flere.

Nedetid: Ingen nedetid forventet, koblinger mot register.nhn.no og ws.nhn.no kan bli brutt i perioden.

Jun 6, 08:52 CEST
Completed - Endringen er fullført.
Jun 7, 01:34 CEST
In progress - Vi har nå startet på denne endringen.
Jun 6, 22:44 CEST
Scheduled - Saksnummer: #882926

Vedlikeholdsarbeid på Grunndata og Personregisteret – herunder Adresseregisteret, Helsepersonellregisteret, Legestillingsregisteret, Fastlegeregisteret, RESH med flere.

Nedetid: Aktive tilkoblinger mot tjenestene kan bli brutt i endringsvinduet. Ingen nedetid eller ustabilitet er forventet.

Berørt: Konsumenter av Grunndata og Personregisteret.

Mvh Norsk helsenett

Jun 4, 11:13 CEST