Kjernejournal – Oppdatering av ATC-koder, hasteendring
Scheduled Maintenance Report for Norsk helsenett
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Feb 12, 2024 - 22:00 CET
In progress
Vi har nå startet på denne endringen.
Posted Feb 12, 2024 - 21:29 CET
Update
Presisering: Denne endringen berører både Kjernejournal og Pasientens Journaldokumenter.
Posted Feb 12, 2024 - 15:13 CET
Scheduled
Saksnummer: #860901

Norsk helsenett oppgraderer oppdaterer ATC koder i Kjernejournal basert på endringer i FEST koder fra Direktoratet for Medisinske Produkter

Nedetid: Det vil kunne oppleves ustabilitet i korte perioder
Posted Feb 12, 2024 - 14:51 CET
This scheduled maintenance affected: Kjernejournal and Tjenester (Pasientens journaldokumenter).