Sentral Forskrivingsmodul (SFM) - Driftsavbrudd
Incident Report for Norsk helsenett
Resolved
Monitorering viser ingen vedvarende feil og hendelsen anses som løst.
Vi beklager ulempene denne hendelsen har medført.
Posted Jun 28, 2024 - 15:29 CEST
Monitoring
Feilretting er utført og tjenesten skal igjen virke som normalt. Vi overvåker tjenesten nøye den neste tiden for verifikasjon.
Posted Jun 28, 2024 - 13:40 CEST
Update
Vi jobber fremdeles med feilsøking knyttet til denne hendelsen. Vi jobber tett med vår underleverandør for å løse opp i problemene så raskt som mulig.

Vi beklager ulempene dette medfører.
Posted Jun 28, 2024 - 12:31 CEST
Investigating
Vi ser fremdeles at det logges feilmeldinger knyttet til denne hendelsen og fortsetter feilsøk med bistand fra vår underleverandør. Vi kommer tilbake med ytterligere informasjon så snart det lar seg gjøre.
Posted Jun 28, 2024 - 09:12 CEST
Monitoring
Feilen er identifisert og feilrettende tiltak er utført. Fra klokken 08:50 skal tjenesten igjen virke som normalt. Vi overvåker tjenesten inntil videre.
Posted Jun 28, 2024 - 08:56 CEST
Investigating
Saksnummer: 888209
Vi opplever for tiden problemer med Sentral Forskrivingsmodul (SFM). Feilsøking pågår, og vi kommer tilbake med mer informasjon så snart som mulig.
Posted Jun 28, 2024 - 08:46 CEST
This incident affected: E-Resept (Sentral Forskrivingsmodul (SFM)).