Sentrale systemer - Problemer med kall mot Folkeregisteret
Incident Report for Norsk helsenett
Resolved
Saksnummer: 870795
Feilen skal nå være løst. Søk skal gå som normalt og personinformasjon skal ha blitt oppdatert.
Posted Mar 30, 2024 - 05:43 CET
Investigating
Saksnummer: 870795
Vi opplever for tiden problemer med oppslag mot Folkeregisteret hos Skatteetaten. Dette påvirker flere av våre tjenester. Brukere kan på grunn av dette oppleve forsinkelser i oppdatering av personinformasjon og feilmeldinger i kall som går mot Folkeregisteret.
Posted Mar 30, 2024 - 03:58 CET
This incident affected: Tjenester (Elektronisk dødsmelding, Elektronisk fødselsmelding) and Grunndata og register (Persontjenesten).