Helsenorge med underliggende tjenester patching
Scheduled Maintenance Report for Norsk helsenett
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Nov 27, 2023 - 07:00 CET
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Nov 26, 2023 - 21:00 CET
Scheduled
Change #747331
Start: 26. november 2023 kl. 21:00
Slutt: 27. november 2023 kl. 07:00

Beskrivelse: Rutinemessig patching av SQL-servere i produksjonsmiljøer, inkludert operativsystem og underliggende infrastruktur. Arbeidet vil utføres i henhold til avtalt kvartalsvis patching. I etterkant av endringsvinduet oppfordrer vi til egentesting av systemer som konsumerer NHN sin SQL-tjeneste.
Berørt: Det vil oppleves periodevis ustabilitet og/eller nedetid på tjenester. Se spesifisering for enkelte tjenester og foretak nedenfor.

Tjeneste Beskrivelse Tidsrom
FNSP og Virksomhetsportaler Periodisk ustabilitet vil forekomme i tidsrommet 23:00 – 07:00
Fødselsmelding Periodisk ustabilitet vil forekomme i tidsrommet 23:00 – 07:00
Grunndata (PREG, AR, RESH, HPR) Periodisk ustabilitet vil forekomme i tidsrommet 23:00 – 07:00
Helsenorge – Tjenester Periodisk ustabilitet vil forekomme i tidsrommet 23:00 – 07:00
Kjernejournal Periodisk ustabilitet vil forekomme i tidsrommet 23:00 – 07:00
Nissy og Pro Personoppslag vil være ustabilt i tidsrommet 23:00 – 07:00
Medusa Periodisk ustabilitet og nedetid vil forekomme i tidsrommet 23:00 – 07:00
MRS Periodisk ustabilitet og nedetid vil forekomme i tidsrommet 23:00 – 07:00
Persontjenesten Periodisk ustabilitet og nedetid vil forekomme i tidsrommet 23:00 – 07:00
Video Periodisk ustabilitet vil forekomme i tidsrommet 23:00 – 07:00
Foretak Beskrivelse Tidsrom
FHI Periodisk ustabilitet vil forekomme i tidsrommet 21:00 – 01:00
HTIL Periodisk ustabilitet vil forekomme i tidsrommet 23:00 – 07:00
Posted Nov 16, 2023 - 10:00 CET
This scheduled maintenance affected: Helsenorge (Helsenorge.no, Helsenorge-appen, Helsenorge innlogging), Kjernejournal, Medisinske kvalitetsregistre (MRS (Medisinsk registreringssystem), eReg (elektronisk registerløsning)), Grunndata og register (Adresseregisteret (AR), Fastlegeregisteret (FLR), Helsepersonellregisteret (HPR), Legestillingsregisteret (LSR), RESH, Persontjenesten, Personregisteret (PREG)), and Tjenester (Elektronisk fødselsmelding, FNSP (Nettsider for helseforetak), Meldingsutveksling (EDI)).