Rutinemessig vedlikehold av SFM infrastruktur, Februar 2024.
Scheduled Maintenance Report for Norsk helsenett
Completed
Endringen er fullført.
Posted Feb 11, 2024 - 18:56 CET
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Feb 11, 2024 - 17:00 CET
Scheduled
Saksnummer: #861098
Beskrivelse: Rutinemessig vedlikeholdsarbeid og oppdatering av OS for Sentralforskrivningsmodul. Det forventes ingen nedetid, men noe ustabilitet i endringsvinduet kan forekomme.
Posted Feb 08, 2024 - 10:46 CET
This scheduled maintenance affected: E-Resept (Sentral Forskrivingsmodul (SFM)).