Rutinemessig oppdatering av Bestillingsløsning for Sykehusapotekene, April 2024
Scheduled Maintenance Report for Norsk helsenett
Completed
Endringen er fullført.
Posted Apr 14, 2024 - 11:29 CEST
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Apr 14, 2024 - 10:00 CEST
Scheduled
Saksnummer: #870263
Beskrivelse: Rutinemessig vedlikeholdsarbeid og oppdatering av tjenere og tjenester for Bestillingsløsning for Sykehusapotekene. Periodisk ustabilitet og nedetid vil forekomme i det oppsatte tidsrommet.

Berørt: https://bestilling.sykehusapotekene.no/ og https://bestilling.admin.sykehusapotekene.no/
Posted Mar 22, 2024 - 15:40 CET
This scheduled maintenance affected: Tjenester (Bestillingsløsning for Sykehusapotekene).