HelseID - flytting til nye idporten
Scheduled Maintenance Report for Norsk helsenett
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Nov 16, 2023 - 10:55 CET
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Nov 16, 2023 - 10:00 CET
Update
We will be undergoing scheduled maintenance during this time.
Posted Nov 01, 2023 - 15:33 CET
Scheduled
Saksnummer: #827585

Digdir flytter ID-porten til ny plattform, dette medfører at ID-porten får ny IP-adresse.

Alle som benytter ID-porten til pålogging for sine tjenester, enten via HelseID eller direkte, må åpne i utgående brannmur mot IP-adresse 139.105.36.167 eller adresse https://login.idporten.no og https://idporten.no

HelseID vil flytte integrasjonen sin mot nye ID-porten den 16.11.2023.
Det er derfor viktig at brannmuråpninger er utført innen vi flytter.
Dersom det ikke er åpning mot nye ID-porten vil det ikke være mulig å logge på tjenester som krever ID-porten.

Dere finner informasjon om de nye IP-adressene i dokumentasjon for HelseID:
https://helseid.atlassian.net/wiki/spaces/HELSEID/pages/5571114/Technical+requirements+for+using+HelseID
Posted Nov 01, 2023 - 13:13 CET
This scheduled maintenance affected: HelseID.