VKP – Ny versjon av EpjSearch.R4 (Søk mot EPJ)
Scheduled Maintenance Report for Norsk helsenett
Completed
Endringen er fullført.
Posted Jun 05, 2024 - 10:22 CEST
In progress
Vi har nå startet på denne endringen.
Posted Jun 05, 2024 - 09:59 CEST
Scheduled
Saksnummer: #882537
Norsk helsenett skal utføre planlagt vedlikehold.
Nedetid: Det vil kunne oppleves nedetid under arbeidet. Søk mot EPJ vil være berørt av denne endringen.

Vi beklager ulempene dette medfører.

Mvh Norsk helsenett
Posted Jun 03, 2024 - 09:02 CEST
This scheduled maintenance affected: Tjenester (Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP)).