Helsenorge - Forsinkelser med varslingsutsending
Incident Report for Norsk helsenett
Resolved
Hendelsen er løst.
Posted Apr 03, 2024 - 10:50 CEST
Monitoring
Feilretting er utført og alle tjenester på Helsenorge skal igjen virke som normalt.
Rotårsaken til problemet er foreløpig ikke kjent og saken holdes derfor åpen inntil videre.
Posted Mar 27, 2024 - 17:15 CET
Identified
Feilen er identifisert og vi jobber med feilretting. Saken oppdateres så snart vi har ny informasjon.
Posted Mar 27, 2024 - 15:18 CET
Investigating
Saksnummer: 870717
Vi opplever for tiden problemer med underliggende infrastruktur. Dette medfører forsinkelser i utsendelse av varsel fra Helsenorge.
Posted Mar 27, 2024 - 14:03 CET
This incident affected: Helsenorge.