Fristbruddportalen – Planlagt vedlikehold
Scheduled Maintenance Report for Norsk helsenett
Completed
Endringen er fullført.
Posted May 30, 2024 - 15:02 CEST
In progress
Vi har nå startet på denne endringen.
Posted May 30, 2024 - 13:59 CEST
Scheduled
Saksnummer: #881798
Norsk helsenett skal utføre planlagt vedlikehold på Fristbruddportalen. Tjenesten vil være utilgjengelig eller ustabil i tidsrommet for vedlikeholdet. Vi beklager ulempene vedlikeholdet medfører.
Posted May 30, 2024 - 08:06 CEST
This scheduled maintenance affected: Tjenester (Fristbruddportalen).