TestEDI og internett via proxy - Rutinemessig vedlikehold TestEDI og internett via proxy
Scheduled Maintenance Report for Norsk helsenett
Completed
Endringen er fullført.
Posted Feb 15, 2024 - 23:21 CET
In progress
Vi har nå startet på denne endringen.
Posted Feb 15, 2024 - 20:52 CET
Scheduled
Saksnummer: 861513
Rutinemessig vedlikehold av TestEDI og proxy løsning for adgang til Internett. TestEDI vil bli utilgjengelig under deler av endringsvinduet.

Berørt: Brukere av TestEDI og Internett via proxy.
Posted Feb 09, 2024 - 16:10 CET
This scheduled maintenance affected: Helsenettet (Sikret internett).