QReg – Rutinemessig oppdatering av QReg, april 2024
Scheduled Maintenance Report for Norsk helsenett
Completed
Endringen er fullført.
Posted Jun 16, 2024 - 11:50 CEST
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Jun 16, 2024 - 10:00 CEST
Scheduled
Saksnummer: #882268

Beskrivelse: Rutinemessig vedlikeholdsarbeid og oppdatering av tjenere og tjenester i Helsenettet for QReg. Det vil oppleves ustabilitet og nedetid på tjenesten i perioden.
Berørt: Alle kvalitetsregistere på QReg-plattformen som ligger hos NHN.
Posted May 31, 2024 - 11:58 CEST
This scheduled maintenance affected: Medisinske kvalitetsregistre (QReg (OpenQReg)).