QReg – Ny versjon av QReg-registeret Norsk gynekologisk endoskopiregister – Laparoskopi
Scheduled Maintenance Report for Norsk helsenett
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Nov 14, 2023 - 12:50 CET
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Nov 14, 2023 - 12:00 CET
Scheduled
Saksnummer: 841658
Beskrivelse: En ny versjon av Norsk gynekologisk endoskopiregister – Laparoskopi skal settes i drift. Dette vil medføre korte perioder med ustabilitet på registeret i perioden.
Berørt: QReg-registeret Norsk gynekologisk endoskopiregister – Laparoskopi
Posted Nov 09, 2023 - 14:06 CET
This scheduled maintenance affected: Medisinske kvalitetsregistre (QReg (OpenQReg)).