Video - Oppgradering på sentral infrastruktur
Scheduled Maintenance Report for Norsk helsenett
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Jun 18, 2024 - 03:00 CEST
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Jun 17, 2024 - 20:00 CEST
Scheduled
Saksnummer: #884122
Beskrivelse: Oppgradering av sentral infrastruktur for økt funksjonalitet, sikkerhet og ytelse. Under servicevinduet vil kapasiteten på løsningen være redusert. Det vil kunne oppleves ustabilitet og pågående samtaler kan bli brutt.
Berørt: Video flerpartskonferanse, MDT-møter, WebRTC (join.nhn.no/delta.nhn.no), samt CVI/Teams-integrasjon vil oppleves ustabilt i perioden mellom kl 20:00 og 03:00.

Mvh Norsk helsenett
Posted Jun 10, 2024 - 14:04 CEST
This scheduled maintenance affected: Video (Virtuelle møterom - standard, Teams CVI/One-Touch-Join, Videokonsultasjoner - delta.nhn.no).