Produksjonssetting av SFM versjon 4.2.1
Scheduled Maintenance Report for Norsk helsenett
Completed
Endringen er fullført vellykket.
Posted Jun 26, 2024 - 21:43 CEST
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Jun 26, 2024 - 21:00 CEST
Scheduled
Saksnummer: #887344

SFM v4.2.1 inholder 1 feilretting som ivaretar at SFM nå validerer og varsler dersom det er feil i doseringsstruktur, og oppfordrer lege til å vurdere å fornye eller seponere behandling for å få rettet opp i doseringsstruktur. Se releasenotes for flere detaljer:
https://e-resept.atlassian.net/wiki/spaces/SFMDOK/pages/2073919700/Release+notes

Nedetid: Alle brukere kan oppleve korte drop pga reetablering av sesjon mot server. Vi beklager ulempene dette medfører.
Posted Jun 24, 2024 - 16:06 CEST
This scheduled maintenance affected: E-Resept (Sentral Forskrivingsmodul (SFM)).