SFM Deploy 3.7.0
Scheduled Maintenance Report for Norsk helsenett
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Nov 17, 2023 - 00:00 CET
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Nov 16, 2023 - 21:00 CET
Scheduled
Change: #843269
Start: 16. November 2023 kl. 21:00
Slutt: 16. November 2023 kl. 23:59

Beskrivelse: Patch av SFM til versjon 3.7.0
Berørt: Alle brukere kan oppleve korte drop grunnet reetablering av sesjon mot server.
Posted Nov 14, 2023 - 14:52 CET
This scheduled maintenance affected: E-Resept (Sentral Forskrivingsmodul (SFM)).