EDI-FTPS - Nedetid ifbm. planlagt vedlikehold
Scheduled Maintenance Report for Norsk helsenett
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Jun 26, 2024 - 20:00 CEST
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Jun 26, 2024 - 18:00 CEST
Scheduled
Saksnummer: #886834
Beskrivelse: Nedetid på EDI-FTPS tjenesten ifbm. planlagt vedlikehold.
Berørt: Det vil ikke være mulig å sende eller motta EDI meldinger over FTPS i perioden. EDI over SMTP / POP vil ikke bli berørt.
Posted Jun 21, 2024 - 12:45 CEST
This scheduled maintenance affected: Tjenester (Meldingsutveksling (EDI)).