Stamnett - Flere samtidige feil mellom Tromsø og Bodø
Incident Report for Norsk helsenett
Resolved
Med alternativ trasè og 1 av 2 feil rettet er Stamnettet tilbake i normal drift. Vi følger den resterende feilen videre via normal saksflyt.
Posted Feb 02, 2024 - 08:04 CET
Update
En av to feil i Stamnettet som følge av uværet Ingunn er nå reparert.
Feilretting på den siste starter fredag morgen. Rettetid er ukjent. (edited)
Posted Feb 02, 2024 - 06:41 CET
Update
Oppdatering:
Alternativ trase Narvik-Oslo er etablert og vi har da 2 operative traseer forbi områdene med pågående feil. Redundansen i Stamnettet er reetablert.

Feilretting på originale føringsveier er ytterligere forsinket på grunn av værforholdene.
For den første feilen er det nå estimert rettetid fredag formiddag.
For den andre feilen starter feilretting fortsatt fredag morgen. Rettetid ukjent.
Posted Feb 02, 2024 - 01:17 CET
Update
Vi har nå etablert en alternativ trase Narvik-Oslo og har 2 operative traseer forbi områdene med pågående feil. Redundansen i Stamnettet er reetablert.
Entreprenørene jobber fortsatt på skadestedet for den ene feilen med feilretting. På grunn av værforholdene tar dette lenger tid enn tidligere varslet. De har håp om å få rettet denne feilen innen midnatt.
Den andre feilen starter feilretting fredag morgen.
Posted Feb 01, 2024 - 23:25 CET
Update
Entreprenør er fortsatt på skadestedet og jobber med feilretting. På grunn av værforholdene tar dette lenger tid enn tidligere varslet. De har et håp om å få rettet den ene feilen innen midnatt.
ETR 24:00.
Posted Feb 01, 2024 - 22:23 CET
Update
Oppdatering:
Feilretting av den første feilen pågår fortsatt.
Arbeidet er mer omfangsrikt enn først antatt. Estimert rettetid 22:00 til 24:00.
For den andre feilen er det bekreftet at man ikke får etablert midlertidig løsning i kveld. Feilretting vil fortsette fra fredag morgen. Rettetid er ukjent.
Posted Feb 01, 2024 - 19:26 CET
Identified
Den ene av feilene er under retting. Kabel er lagt ut og skjøting starter.
Estimert rettetid er 2 timer, dvs. klokken 19:00.
Den andre feilen tar lenger tid. Der er en 60KV mast knekt, og reparasjon forventes ikke påstartet før i morgen tidlig.
Posted Feb 01, 2024 - 17:40 CET
Investigating
Saksnummer: 859354
Norsk helsenett har for tiden to pågående feilsituasjoner mellom Tromsø og Bodø. To av tre tilgjengelige føringsveier er i øyeblikket ute av drift.
Konsekvensen av dette er at vi har risiko for totalt brudd i stamnettet mellom Tromsø og Bodø.
Et slikt brudd vil ha konsekvenser for tilgang til nasjonale tjenester for kunder nord for den eventuelle feilen.
Området der vi nå er spesielt sårbare er Harstad-Stokmarknes-Svolvær.
Årsak, nøyaktig sted for feilene og rettetider er foreløpig ukjent.
Feilene antas å være relatert til pågående uvær.
Posted Feb 01, 2024 - 11:40 CET
This incident affected: Tjenester (Stamnett).