MRS – Ny versjon av Nasjonalt kvalitetsregister for elektrokonvulsiv behandling (ECT)
Scheduled Maintenance Report for Norsk helsenett
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Nov 22, 2023 - 10:00 CET
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Nov 22, 2023 - 09:00 CET
Scheduled
Saksnummer: #844375
Beskrivelse: Vi skal sette i drift en ny versjon av Nasjonalt kvalitetsregister for elektrokonvulsiv behandling (ECT). Det kan forventes ca. 10 min nedetid i starten av perioden, og mulighet for ustabilitet ellers i perioden.
Berørt: MRS-registeret Nasjonalt kvalitetsregister for elektrokonvulsiv behandling (ECT).
Posted Nov 17, 2023 - 14:20 CET
This scheduled maintenance affected: Medisinske kvalitetsregistre (MRS (Medisinsk registreringssystem)).