MRS – Ny versjon av Norsk hjerneslagregister
Scheduled Maintenance Report for Norsk helsenett
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Jun 13, 2024 - 13:01 CEST
In progress
Vi har nå startet på denne endringen.
Posted Jun 13, 2024 - 11:56 CEST
Update
Grunnet en systemfeil ble det sendt ut tre duplikater av dette vedlikeholdet. De tre duplikatene er nå slettet fra status.nhn.no.

Vi beklager støyen og eventuelle ulemper dette kan ha medført.
Posted Jun 11, 2024 - 10:12 CEST
Scheduled
Saksnummer: #884284
Beskrivelse: Vi skal sette i drift en ny versjon av Norsk hjerneslagregister. Det kan forventes ca. 10 min nedetid i starten av perioden, og mulighet for ustabilitet ellers i perioden.
Berørt: MRS-registeret Norsk hjerneslagregister.
Posted Jun 11, 2024 - 09:45 CEST
This scheduled maintenance affected: Medisinske kvalitetsregistre (MRS (Medisinsk registreringssystem)).