Helsenorge - Ustabiliteter etter release versjon 24.03.0
Incident Report for Norsk helsenett
Resolved
Endringen er rullet tilbake. Vi ser ikke vedvarende feil etter rollback. Hendelsen er løst.
Posted Mar 20, 2024 - 11:41 CET
Identified
Endringen blir rullet tilbake.
Posted Mar 20, 2024 - 11:30 CET
Update
Det er per nå konkret Pasientens Journaldokumenter funksjoner som er berørt i Helsenorge. Feilsøking pågår.
Posted Mar 20, 2024 - 10:53 CET
Investigating
Saksnummer: 869554
Vi opplever for tiden problemer med Pasientjournal i Helsenorge. Feilsøking pågår, og vi kommer tilbake med mer informasjon så snart som mulig.
Ustabiliteten er antatt relatert til endringer utført i release versjon 24.03.0; https://status.nhn.no/incidents/dvqh4bgj942r
Posted Mar 20, 2024 - 10:34 CET
This incident affected: Helsenorge and Tjenester (Pasientens journaldokumenter).