Deploy av ny versjon av Elektronisk Dødsmelding
Scheduled Maintenance Report for Norsk helsenett
Completed
Endringen er fullført.
Posted Feb 12, 2024 - 13:11 CET
In progress
Vi har nå startet på denne endringen.
Posted Feb 12, 2024 - 12:54 CET
Scheduled
Endring: #860824
Deploy av ny versjon av elektronisk dødsmelding.
Dødsårsak inkluderer nå registrering av “utilsiktet medisinsk hendelse” tilknyttet et dødsfall.
Posted Feb 07, 2024 - 12:44 CET
This scheduled maintenance affected: Tjenester (Elektronisk dødsmelding).