QReg – Ny versjon av QReg-registeret Nasjonalt kvalitetsregister Degenerativ Rygg (NKR Rygg)
Scheduled Maintenance Report for Norsk helsenett
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Jun 05, 2024 - 20:01 CEST
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Jun 05, 2024 - 14:01 CEST
Scheduled
Saksnummer: #882361
Beskrivelse: En ny versjon av Nasjonalt kvalitetsregister Degenerativ Rygg skal settes i drift. Dette vil medføre korte perioder med ustabilitet på registeret i perioden.
Berørt: QReg-registeret Nasjonalt kvalitetsregister Degenerativ Rygg (NKR Rygg)
Posted Jun 03, 2024 - 15:30 CEST
This scheduled maintenance affected: Medisinske kvalitetsregistre (QReg (OpenQReg)).