EDI - Rutinemessig vedlikehold av EDI og EDI-FTPS systemet
Scheduled Maintenance Report for Norsk helsenett
Completed
Endringen er fullført.
Posted Feb 15, 2024 - 23:21 CET
In progress
Vi har nå startet på denne endringen.
Posted Feb 15, 2024 - 20:52 CET
Scheduled
Saksnummer: 861519

Rutinemessig vedlikehold av EDI-systemet. Det vil være mulig å sende og motta EDI-meldinger og e-resept som normalt under endringen.

Berørt: Brukere av EDI og EDI-FTPS, Pasientreiser, e-resept.
Posted Feb 09, 2024 - 15:59 CET
This scheduled maintenance affected: Tjenester (Meldingsutveksling (EDI)).