Grunndata Leveranse L24-2
Scheduled Maintenance Report for Norsk helsenett
Completed
Endringen er fullført.
Posted May 26, 2024 - 21:42 CEST
In progress
Vi har nå startet på denne endringen.
Posted May 26, 2024 - 18:50 CEST
Scheduled
Saksnummer: #879154
Vedlikeholdsarbeid på Grunndata – Adresseregisteret, Helsepersonellregisteret, Legestillingsregisteret, Fastlegeregisteret, RESH med flere.

Nedetid: Inntil 20min nedetid under leveransen. Aktive koblinger kan bli brutt periodevis (ws.nhn.no og register.nhn.no) etter nedetid.

Se https://www.nhn.no/tjenester/grunndata/leveranseplaner-for-grunndata for mer info.

Berørt: Grunndata og konsumenter av tjenesten sine API-er
Posted May 15, 2024 - 14:49 CEST
This scheduled maintenance affected: Grunndata og register (Grunndata og Register, Adresseregisteret (AR), Fastlegeregisteret (FLR), Helsepersonellregisteret (HPR), Legestillingsregisteret (LSR), RESH, CPPA, Personregisteret (PREG)).