Ekstern - Nedetid Pasientens journaldokumenter
Scheduled Maintenance Report for Norsk helsenett
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Feb 11, 2024 - 23:00 CET
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Feb 09, 2024 - 18:00 CET
Scheduled
Saksnummer: 860668
Nytt helseforetak (VVHF) skal inn i konsolidert DIPS-base. Innsyn i pasientjournal og Mine henvisninger vil være berørt under endringen.
Estimert/varslet nedetid for tjenestene per HF er:
VVHF: Fredag 09.02 kl. 18:00 til søndag 11.02 kl. 23.00
OUS og STHF/BET: Fredag 09.02 kl. 23:00 til lørdag 10.02 kl. 23.00
Ekstern changereferanse: C-nummer: C0132242 og C0133677
Posted Feb 08, 2024 - 12:29 CET
This scheduled maintenance affected: Tjenester (Pasientens journaldokumenter).