MRS – Ny versjon av Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes
Scheduled Maintenance Report for Norsk helsenett
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Nov 15, 2023 - 13:00 CET
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Nov 15, 2023 - 12:00 CET
Scheduled
Saksnummer: #842484
Beskrivelse: Vi skal sette i drift en ny versjon av Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes. Det kan forventes ca. 10 min nedetid i starten av perioden, og mulighet for ustabilitet ellers i perioden.
Berørt: MRS-registeret Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes.
Posted Nov 10, 2023 - 15:57 CET
This scheduled maintenance affected: Medisinske kvalitetsregistre (MRS (Medisinsk registreringssystem)).