DNS - Oppgradering av DNS infrastruktur
Scheduled Maintenance Report for Norsk helsenett
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Jan 30, 2024 - 15:01 CET
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Jan 30, 2024 - 09:00 CET
Scheduled
Saksnummer: 858000
Norsk helsenett skal utføre planlagt vedlikehold på intern infrastruktur for DNS.
Nedetid: Det ventes ingen driftsforstyrrelser.
Posted Jan 26, 2024 - 12:39 CET
This scheduled maintenance affected: Helsenettet (Helsenettet).