Vedlikeholdsarbeid på Grunndata – Adresseregisteret, Helsepersonellregisteret, Legestillingsregisteret, Fastlegeregisteret, RESH med flere
Scheduled Maintenance Report for Norsk helsenett
Completed
Endringen er fullført.
Posted Feb 04, 2024 - 19:28 CET
In progress
Vi har nå startet på denne endringen.
Posted Feb 04, 2024 - 18:55 CET
Scheduled
Saksnummer: #857514

Vedlikeholdsarbeid på Grunndata – Adresseregisteret, Helsepersonellregisteret, Legestillingsregisteret, Fastlegeregisteret, RESH med flere.

Nedetid: Ingen forventet nedetid eller ustabilitet, men aktive koblinger kan bli brutt (ws.nhn.no og register.nhn.no) i perioden.

Denne leveransen inneholder kontraktsendringer.

Se https://www.nhn.no/tjenester/grunndata/leveranseplaner-for-grunndata for mer info.

Berørt: Grunndata og konsumenter av tjenesten sine API-er
Posted Jan 24, 2024 - 12:49 CET
This scheduled maintenance affected: Grunndata og register (Adresseregisteret (AR), Fastlegeregisteret (FLR), Helsepersonellregisteret (HPR), Legestillingsregisteret (LSR), RESH, CPPA, Personregisteret (PREG)).