MRS – Ny versjon av Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte
Scheduled Maintenance Report for Norsk helsenett
Completed
Endringen er fullført.
Posted May 13, 2024 - 10:50 CEST
In progress
Vi har nå startet på denne endringen.
Posted May 13, 2024 - 09:57 CEST
Scheduled
Saksnummer: #878501
Beskrivelse: Vi skal sette i drift en ny versjon av Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte. Det kan forventes ca. 10 min nedetid i starten av perioden, og mulighet for ustabilitet ellers i perioden.
Berørt: MRS-registeret Norsk kvalitetsregister for leppe-kjeve-ganespalte.
Posted May 08, 2024 - 15:18 CEST
This scheduled maintenance affected: Helsenorge and Medisinske kvalitetsregistre (MRS (Medisinsk registreringssystem)).