Grunndata – AR-proxy og abonnementsregisteret avvikles som nasjonal tjeneste.
Scheduled Maintenance Report for Norsk helsenett
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Mar 31, 2024 - 21:00 CEST
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Mar 31, 2024 - 20:00 CEST
Scheduled
Saksnummer: #865425

Som informert om siden 10.10.22 vil nå AR-proxy og abonnementsregisteret avvikles
Ref https://www.nhn.no/tjenester/grunndata/ar-proxy-utfases

Alle som benytter AR-proxy i dag, må over på annen løsning før dette tidspunktet.
Dokumentasjon for ny løsning: https://utviklerportal.nhn.no/informasjonstjenester/grunndata/communicationparty/
Dokumentasjon for oppkobling HelseID: https://utviklerportal.nhn.no/informasjonstjenester/grunndata/communicationparty/documentation-communicationparty-api/docs/authmd/

Nedetid: Ingen
Posted Mar 01, 2024 - 09:41 CET
This scheduled maintenance affected: Grunndata og register (Grunndata og Register, Adresseregisteret (AR), Fastlegeregisteret (FLR), Helsepersonellregisteret (HPR), Legestillingsregisteret (LSR), RESH, CPPA, Personregisteret (PREG)).