Kjernejournal - Kvartalsvis sikkerhetspatching og database oppgradering
Scheduled Maintenance Report for Norsk helsenett
Completed
Endringen er fullført.
Posted May 05, 2024 - 23:00 CEST
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted May 05, 2024 - 20:00 CEST
Update
Denne har fått nytt tidspunkt.
Posted Apr 30, 2024 - 10:51 CEST
Scheduled
Saksnummer: 875838

I vinduet for standard sikkerhetspatching utfører vi denne gangen også en oppgradering av databasekomponenter som medfører at Kjernejournal vil settes i Lesemodus frem til arbeidet er utført.

Nedetid: Kjernejournal vil settes i lesemodus slik at pasientens kjernejournal vil være tilgjengelig med redusert funksjonalitet under arbeidet. Det vil ikke være mulighet for manuell oppdatering av pasientens kjernejournal i denne perioden. Kjernejournal vil ikke være tilgjengelig via Helsenorge.no i angitt tidsrom.

Mvh Norsk helsenett
Posted Apr 25, 2024 - 12:28 CEST
This scheduled maintenance affected: Helsenorge, Kjernejournal, E-Resept (Sentral Forskrivingsmodul (SFM)), and Tjenester (Pasientens journaldokumenter).