Sentral Forskrivingsmodul (SFM) – Deploy av ny versjon 3.11.4
Scheduled Maintenance Report for Norsk helsenett
Completed
Endringen er fullført.
Posted May 08, 2024 - 21:31 CEST
In progress
Vi har nå startet på denne endringen.
Posted May 08, 2024 - 21:00 CEST
Scheduled
Saksnummer: #878499
Beskrivelse:
Patch 3.11.4 retter en feil der enkelte multidoseleger har problem med å sende PLL for pakking på multidoseapotek.
Feilrettingen gjelder SFM fullversjon.

Alle brukere kan oppleve korte drop på grunn av reetablering av sesjon mot server.
Posted May 08, 2024 - 15:49 CEST
This scheduled maintenance affected: E-Resept (Sentral Forskrivingsmodul (SFM)).