Fristbruddportalen – Planlagt vedlikehold
Scheduled Maintenance Report for Norsk helsenett
Completed
Endringen er fullført.
Posted May 28, 2024 - 09:02 CEST
In progress
Vi har nå startet på denne endringen.
Posted May 28, 2024 - 07:59 CEST
Scheduled
Saksnummer: #881030
Norsk helsenett skal utføre planlagt vedlikehold på Fristbruddportalen. Tjenesten vil være utilgjengelig eller ustabil i tidsrommet for vedlikeholdet. Brukere som allerede har lastet inn nettsiden før vedlikeholdet vil oppleve problemer, det løses ved å laste inn siden på nytt. Vi beklager ulempene vedlikeholdet medfører.
Posted May 24, 2024 - 15:09 CEST
This scheduled maintenance affected: Tjenester (Fristbruddportalen).