Kjernejournal – Leveranse L24-Q2
Scheduled Maintenance Report for Norsk helsenett
Update
Endringen tar lenger tid enn planlagt, og vi blir nødt til å utvide endringsvinduet. Vi beklager ulempen og kommer tilbake med informasjon fortløpende. Nytt sluttidspunkt er 2024-06-15 13:00.
Posted Jun 15, 2024 - 12:00 CEST
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Jun 15, 2024 - 12:00 CEST
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Jun 15, 2024 - 08:00 CEST
Scheduled
Saksnummer: #881451
Norsk helsenett oppgraderer Kjernejournal til versjon L24-Q2

Nedetid: Kjernejournal vil settes i lesemodus slik at pasientens kjernejournal vil være tilgjengelig i Helsepersonellportalen med redusert funksjonalitet. Det vil ikke være mulighet for manuell oppdatering av pasientens kjernejournal under vedlikeholdet.
Kjernejournal vil ikke være tilgjengelig via Helsenorge.no i angitt tidsrom.

Informasjon om innhold i Leveransen er publisert på : https://www.nhn.no/nasjonale-e-helselosninger/kjernejournal/leveranseplaner-for-kjernejournal
Posted Jun 05, 2024 - 14:54 CEST
This scheduled maintenance affected: Helsenorge, Kjernejournal, E-Resept (Sentral Forskrivingsmodul (SFM)), and Tjenester (Pasientens journaldokumenter).