ePROM - Problemer med mellomlagring av skjemabesvarelser
Incident Report for Norsk helsenett
Resolved
Overvåkningen viser at tjenesten igjen virker som normalt, hendelsen anses som løst.
Posted May 07, 2024 - 18:51 CEST
Monitoring
Feilen er rettet. Vi overvåker systemene inntil videre for å verifisere at tiltakene har hatt ønsket effekt.
Posted May 07, 2024 - 15:54 CEST
Update
Det er utarbeidet en løsning på feilen som vi nå tester i lavere miljø. Når løsningen er verifisert vil vi løfte denne til produksjonsmiljø og forventer med dette å løse feilen.

Oppdatering kommer når vi har verifisert løsningen og løftet denne til produksjon.
Posted May 07, 2024 - 15:31 CEST
Identified
Feilen er identifisert og vi jobber med feilretting. Neste oppdatering kommer innen klokken 16:00.
Posted May 07, 2024 - 14:32 CEST
Investigating
Saksnummer: 878084
Det er for tiden problemer med mellomlagring av skjema i ePROM skjemautfyller. Brukere vil fortsatt kunne levere skjemabesvarelser.
Feilsøking pågår, og vi kommer tilbake med mer informasjon så snart som mulig.
Posted May 07, 2024 - 10:06 CEST
This incident affected: Tjenester (ePROM).