MRS – Ny versjon av Nasjonalt hoftebruddregister
Scheduled Maintenance Report for Norsk helsenett
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Nov 09, 2023 - 12:30 CET
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Nov 09, 2023 - 11:30 CET
Scheduled
Saksnummer: #840589
Beskrivelse: Vi skal sette i drift en ny versjon av Nasjonalt hoftebruddregister. Det kan forventes ca. 10 min nedetid i starten av perioden, og mulighet for ustabilitet ellers i perioden.
Berørt: MRS-registeret Nasjonalt hoftebruddregister.
Posted Nov 02, 2023 - 16:45 CET
This scheduled maintenance affected: Medisinske kvalitetsregistre (MRS (Medisinsk registreringssystem)).