Ekstern - Ustabilitet i nasjonale tjenester medfører økt antall feil i flere av våre tjenester
Incident Report for Norsk helsenett
Resolved
Alle tjenester har meldt normal drift siden 09:37.
Til orientering var det også ustabilitet i natten som var, fra 00:25 til 03:30.
https://status.digdir.no/incidents/lnp6l6x8h0hr
Posted Nov 15, 2023 - 10:49 CET
Monitoring
Feilen er rettet kl. 09:37.
Posted Nov 15, 2023 - 09:48 CET
Investigating
Saksnummer: 843418
Enkelte av våre tjenester opplever et økt antall feilmeldinger grunnet avhengigheter og pågående ustabilitet i nasjonale tjenester som Kontakt og reservasjonsregisteret (KRR), ID-porten m.m.

https://status.digdir.no/incidents/7j97f0sq678y
Posted Nov 15, 2023 - 09:32 CET
This incident affected: Helsenorge (Helsenorge.no, Helsenorge innlogging), HelseID, and Grunndata og register (Persontjenesten).