Sentral Forskrivingsmodul (SFM) - Driftsavbrudd
Incident Report for Norsk helsenett
Postmortem

Oppsummering av Incident-883504

Hver natt kjøres en rutinemessig oppdatering av FEST-data i SFM. Denne rutinejobben feilet 06.06.24, noe som medførte at det manglet 8000 aktive ingredienser for brukerne av SFM. Dette forårsaket problemer for flere av våre kunder med forskrivning av resepter.

For å korrigere feilen med FEST-data ble det fra klokken 09.00 på morgenen satt i gang en jobb for å gjenoppbygge dataene i vår database. I etterkant av dette, rundt klokken 10:45, ble det gjennomført en restart av delsystemet som håndterer FEST-data. Når denne var restartet opplevde vi en stor økning i trafikk mot FEST og systemet ble overbelastet.

Rundt klokken 11:30 hadde majoriteten av konsumentene fått oppdaterte FEST-data og SFM responderte deretter som normalt.

NHN har identifisert flere tiltak vi vil jobbe med i tiden fremover for å redusere sannsynligheten for at samme hendelse skal inntreffe igjen. Vi beklager ulempene nedetiden har medført for våre kunder.

Posted Jun 07, 2024 - 15:04 CEST

Resolved
Etter tre timer med økt monitorering ser vi ingen tegn til vedvarende feil. Vi jobber kartlegging av hendelsesforløpet og publiserer en post-mortem på hendelsen så snart dette er klart. Hendelsen er løst.
Posted Jun 06, 2024 - 14:57 CEST
Monitoring
Vår monitorering tilsier at normal drift skal være gjenopprettet. Vi holder saken åpen, mens vi overvåker tjenestens stabilitet de neste timene.
Posted Jun 06, 2024 - 11:46 CEST
Update
Vi jobber fremdeles med feilsøking. Vi har utført tiltak slik at tjenesten skal være tilgjenglig igjen, men vi ser fremdeles at det er store tregheter som påvirker bruk og sending av meldinger.
Posted Jun 06, 2024 - 11:24 CEST
Update
Vi jobber fremdeles med feilsøking. Vi har utført tiltak slik at tjenesten skal være tilgjenglig igjen, men vi ser fremdeles at det er store tregheter som påvirker bruk og sending av meldinger.
Posted Jun 06, 2024 - 11:23 CEST
Investigating
Saksnummer: 883504
Vi opplever for tiden problemer med Sentral Forskrivingsmodul. Foreløpig har vi bare sett problemer knyttet til SFM fullversjon. Feilsøking pågår, og vi kommer tilbake med mer informasjon så snart som mulig.
Posted Jun 06, 2024 - 10:57 CEST
This incident affected: E-Resept (Sentral Forskrivingsmodul (SFM)).