Sentral Forskrivingsmodul (SFM) – Deploy av ny versjon 3.10.1
Scheduled Maintenance Report for Norsk helsenett
Completed
Endringen er fullført.
Posted Mar 21, 2024 - 21:53 CET
In progress
Vi har nå startet på denne endringen.
Posted Mar 21, 2024 - 21:00 CET
Scheduled
Saksnummer: #869441, Patch SFM versjon 3.10.1 inneholder en feilretting relatert til multidose-panel i SFM fullversjon. Se releasenotes for mer detaljer:
https://e-resept.atlassian.net/wiki/spaces/SFMDOK/pages/2073919700/Release+notes

Alle brukere kan oppleve korte drop på grunn av reetablering av sesjon mot server.
Posted Mar 19, 2024 - 18:25 CET
This scheduled maintenance affected: E-Resept (Sentral Forskrivingsmodul (SFM)).