#883718 Patching av infrastruktur for video
Scheduled Maintenance Report for Norsk helsenett
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Jun 20, 2024 - 23:00 CEST
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Jun 20, 2024 - 18:00 CEST
Scheduled
Saksnummer: #883718

Beskrivelse: Periodisk vedlikehold av sentral infrastruktur. Kapasiteten på løsningen vil være redusert i tidsrommet og pågående samtaler kan bli brutt.

Berørt: Video flerpartskonferanse, MDT-møter, WebRTC (join.nhn.no/delta.nhn.no), samt CVI/Teams-integrasjon vil oppleves ustabilt i perioden
Posted Jun 07, 2024 - 11:05 CEST
This scheduled maintenance affected: Video (Virtuelle møterom - standard, Endepunkts registrering, Videokonsultasjoner - delta.nhn.no, Videoportal – videoportal.nhn.no).