Rutinemessig patching av operativsystemer og infrastruktur for høytilgjengelighetstjenester
Scheduled Maintenance Report for Norsk helsenett
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted May 06, 2024 - 07:00 CEST
In progress
Vi har nå startet på denne endringen.
Posted May 05, 2024 - 20:05 CEST
Scheduled
Saksnummer: #875200
Rutinemessig patching av operativsystemer og infrastruktur for høytilgjengelighetstjenester.
Aktiviteter: SQL Server Cumulative Update, Windows Update, Firmware, etc.
Det vil oppleves periodevis ustabilitet på berørte tjenester.
Posted Apr 25, 2024 - 11:02 CEST
This scheduled maintenance affected: Helsenorge, Kjernejournal, Grunndata og register (Grunndata og Register, Adresseregisteret (AR), Fastlegeregisteret (FLR), Helsepersonellregisteret (HPR), Legestillingsregisteret (LSR), RESH, Persontjenesten, Personregisteret (PREG)), Medisinske kvalitetsregistre (MRS (Medisinsk registreringssystem), eReg (elektronisk registerløsning)), Pasientreiser (PRO, NISSY), Tjenester (Elektronisk fødselsmelding), and Video (Videokonsultasjoner - delta.nhn.no, Videoportal – videoportal.nhn.no).