Helsenorge - Feil med representasjon
Incident Report for Norsk helsenett
Resolved
Synkronisering av data ble fullført klokken 14:47. Representasjon av barn på helsenorge.no skal igjen virke som normalt.
Posted Feb 08, 2024 - 15:14 CET
Identified
Feilrettende tiltak er utført. Feilsituasjonen har medført at vi i ettertid må synkronisere data. Dette tar noe tid og vi forventer at feilsituasjonen er rettet innen klokken 15:15.
Posted Feb 08, 2024 - 13:08 CET
Investigating
Saksnummer: 861097
Enkelte kan oppleve å ha mistet muligheten til å representere egne barn på helsenorge.no etter kl 10:15 i dag. Dette kan også resultere i at helsenorge.no feilaktig svarer ut meldinger sendt til disse barna med negativ apprec. Feilen er identifisert og feilretting pågår.
Posted Feb 08, 2024 - 12:50 CET
This incident affected: Helsenorge.