Personregisteret (PREG) - Forsinkelse i oppdatering
Incident Report for Norsk helsenett
Resolved
Saken anses som løst.
Posted Nov 07, 2023 - 09:51 CET
Monitoring
Saksnummer: 841382
På grunn av forsinkelse i mottak av oppdaterte folkeregisterdata ble ikke Personregisteret (PREG) oppdatert som normalt klokken 23:00 i går.
Oppdateringsfiler fra folkeregisteret er mottatt og ble synkronisert med PREG klokken 09:28.
Posted Nov 07, 2023 - 09:50 CET
This incident affected: Grunndata og register (Personregisteret (PREG)).