Kompetanseportalen - Databaseservere for Helse-Vest og Helse-Midt oppgraderes til RHEL8
Scheduled Maintenance Report for Norsk helsenett
Completed
Endringen er fullført.
Posted Jul 02, 2024 - 22:54 CEST
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Jul 02, 2024 - 21:00 CEST
Scheduled
Saksnummer: #888653
Norsk helsenett skal utføre planlagt vedlikehold.

Nedetid: Det vil kunne oppleves nedetid under arbeidet. Vi beklager ulempene dette medfører.

Mvh Norsk helsenett
Posted Jul 02, 2024 - 12:42 CEST
This scheduled maintenance affected: Tjenester (Kompetanseportalen).