Pasientreiser - Planlagt vedlikehold
Scheduled Maintenance Report for Norsk helsenett
Completed
Endringen er fullført.
Posted Jun 09, 2024 - 18:59 CEST
In progress
Vi har nå startet på denne endringen.
Posted Jun 09, 2024 - 14:56 CEST
Scheduled
Saksnummer: #880141
Beskrivelse: Rutinemessig sikkerhetspatching av Pasientreisersystemene. Arbeidet vil utføres i henhold til avtalt kvartalsvis patching.
Berørt: Det vil oppleves periodevis ustabilitet og/eller nedetid på tjenester.
Posted May 23, 2024 - 13:35 CEST
This scheduled maintenance affected: Pasientreiser (PRO, NISSY, DVH, Continuous Integration Pasientreiser, CTRL, RADAR).