MRS – Ny versjon av Norsk hjerteinfarktregister
Scheduled Maintenance Report for Norsk helsenett
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Nov 09, 2023 - 15:03 CET
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Nov 09, 2023 - 13:01 CET
Scheduled
Saksnummer: #841105
Beskrivelse: Vi skal sette i drift en ny versjon av Norsk hjerteinfarktregister. Det kan forventes ca. 10 min nedetid i starten av perioden, og mulighet for ustabilitet ellers i perioden.
Berørt: MRS-registeret Norsk hjerteinfarktregister.
Posted Nov 06, 2023 - 10:27 CET
This scheduled maintenance affected: Medisinske kvalitetsregistre (MRS (Medisinsk registreringssystem)).